УсилвателиИзползвани съкращения в таблицата:

н/и - няма данни (измерване);
КС - крайно стъпало;
М - моно;
И - интегриран усилвател (предусилвател + крайно стъпало);
Л - лампов;
Х - хибриден;
Кr - коефициент на нелинейни изкривявания (THD);
Пор. - с допълнителна поръчка;Усилватели.
Усилватели.
Усилватели.
Усилватели.
Усилватели.


Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2011 год.