Грамофонни раменаИзползвани съкращения в таблицата:

н/и - няма данни (измерване);
B - Въртящо рамо;
Т -Тангенциално рамо;Грамофонни рамена


Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2011 год.