CD даковеИзползвани съкращения в таблицата:

н/и - няма данни (измерване);

ЦАП - цифрово-аналогово преобразуване:
BS - еднобитово преобразуване "Bitstream";
DS - преобразуване "Delta-Sigma";
MB - мултибитово преобразуване;
Hybrid - хибридно преобразуване (ниските нива на сигнала се обработват еднобитово, а високите мултибитово);

ЦФ - цифров филтър:
първа цифра - дължина на бита на изхода на филтъра;
втора цифра - характеристика на цифровата интерполация;

СПО - собствено програмно обезпечаване;
Кr - коефициент на нелинейни изкривявания (THD);

Цифров изход - количество и тип на цифровите изходи:
C - коаксиален изход;
T - оптически изход "Toslink";
A - оптически изход "AT&T";
B - балансен "симетричен" изход;

Аналогов изход:
H - нерегулируем (по ниво) изход;
P - регулируем изход;
B - балансен "симетричен" изход;CD дакове.
CD дакове.


Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2011 год.