Касетни дековеИзползвани съкращения в таблицата:

Количество касети:
1 - еднокасетъчен;
2 - двукасетъчен;
6 - с магазин за 6 касети;

Идент. канали - наличие на идинтични канали "запис" и "възпроизвеждане";

Настройване на подмагнитващия ток:
А - автоматично;
Р - ръчно;


ОСШ - отношение сигнал / шум в dB;
н/и - няма данни (измерване);Касетни декове.
Касетни декове.


Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2011 год.