ПредусилвателиИзползвани съкращения в таблицата:

н/и - няма данни (измерване);
ПП - полупроводников предусилвател;
Л - лампов предусилвател;
Х - хибриден предусилвател (полупроводници и лампи);
Кr - коефициент на нелинейни изкривявания (THD);
Л - линеен вход;
ММ - вход с ММ RIAA-корекция;
МС - вход с МС RIAA-корекция;Предусилватели.
Предусилватели.
Предусилватели.


Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2011 год.