Статии "Articles"
Звукът на кабелите Звукът на кабелите
"The sound of the cables"
Грамофонни дози Hi-Fi изложение София 2012
"Hi-Fi expo Sofia 2012"
Практики в ламповите усилватели Практики в ламповите усилватели
"Practices in tube amps"
Hi-Fi изложение София 2013 Hi-Fi изложение София 2013
"Hi-Fi expo Sofia 2013"
Hi-Fi изложение София 2013 Hi-Fi изложение София 2014
"Hi-Fi expo Sofia 2014"
Профилактика на магнетофон Revox G36 Профилактика на магнетофон Revox G36
"Tape recorder Revox G36 prophylaxis"
Модифициране на магнетофон Revox G36 Модифициране на магнетофон Revox G36
"Tapr recorder Revox G36 modification"
Модифициране на магнетофон ASC AS6002 Модифициране на магнетофон ASC AS6002
"Tape recorder ASC AS6002 modification"НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2012 год.