Профилактика на магнетофон Revox G36
"Tape recorder Revox G36 prophylaxis"


Ето, че най-после се сбъдна стара моя мечта - притежавам магнетофон Revox G36.
Revox G36 е модел, който е бил произвеждан от фирмата през 60-те години на миналия век.
Това е лампов стереомагнетофон с отлична конструкция, не отстъпваща по нищо на някои съвременни ролкови машини.
Механиката му е изградена от солидно метално шаси, притежаващо три синхронни елктродвигателя с въртящи се статори - марка "Papst".
Два електродвигателя са за бързо пренавиване на лентата в двете посоки.
Третият по-голям, задвижва лентата посредством притискаща силиконово-гумена ролка, директно върху оста - "direct drive the capstan".
Моделът, който притежавам е двупистов, модифициран високоскоростен вариант работещ на 7 1/2 и 15 in/sec (19.05 и 38,1 см/сек) скорост.
Управлението на задвижването се осъществява посредством бутони, а три соленоида се грижат за правилното функциониране на спирачната система, притискането на ролката и автоматичния автостоп.

Общ изглед.

Магнетофонът е триглав.
Изтриващата глава е феритна, а записващата и възпроизвеждащата са пермалоени.
Генераторът за изтриване е реализиран с ECC82 и работи на 70 kHz.
Усилвателят за записване и възпроизвеждане е с ECC83 и ECC81.
Крайното стъпало за прослушване и контрол е моно вариант и може да възпроизвежда заедно, или самостоятелно двата канала.
Изградено е по схема push-pull с 2 броя лампи ECL86 и има изходна мощност 6W.
Магнетофонът е произвеждан в три модификации mk I, mk II и mk III.
Моят е с фабричен № 41034, и е от първия вариант, с механичен прекъсвач за изключване, при свършване, или скъсване на лентата.
Третата модификация вече е реализирана с оптичен прекъсвач.

Това са снимки на машината:

Цялостен изглед. Поглед отгоре.

Поглед кем копчетата за управление отляво. Поглед кем копчетата за управление отдасно.

Видно от снимките, екземплярът е доста запазен.
Кутията му е в перфектно състояние!
Пластмасовите капаци нямат спуквания, и дълбоки наранявания.
Само тук-там личат леки одрасквания, които могат лесно да се премахнат, чрез допълнително полиране.
Включвам машината към мрежата за да проверя работят ли всички механични функции - оказва се че всичко е наред, с изключение на леко аксиално биене на дясностоящата ролка.
В режим на възпроизвеждане в единия канал високите честоти са приглушени, но след почистване на главите с изопропилов спирт, проблемът се оправи.
Радващо е, че главите имат съвсем слабо износване!
Следва проверка за изтриване на направен запис и запис на музикално произведение.
Отново всичко е наред , но забелязвам, че има лека разлика между двата канала.
Тези проблеми ще ги оправя в последствие, когато проверя състоянието на всички лампи и направя съответните измервания.
Важното на този етап е, че машината работи и е почти в отлично състояние!
Следва сваляне на капаците, за да му видя състоянието отвътре:

Външен вид на главите. Поглед на блока с главите отзад откъм механичния прекъсвач.

Поглед кем копчетата за управление отляво. Поглед кем копчетата за управление отдасно.

Захранващият блок преди промяната. Захранващият блок преди промяната.

Външен вид на главите. Поглед на блока с главите отзад откъм механичния прекъсвач.

Като се изключат леките точковидни петънца от ръжда по шасито, не виждам никакви сериозни проблеми.
И така, за начало се захващам да оправя механичните проблеми, а след това и с електрониката.
Първо, почиствам петънцата с ръжда, а след това минавам тънко отгоре шасито с парцалче натопено в масло.
Биенето на дясностоящата ролка е от леко изкривяване на металното капаче с механизма за захващане на ролката.
Тънка подложка от хартия на необходимото място под нея оправи напълно проблема.
Водачите на лентата не е необходимо на този етап да ги сменям, защото са в добро състояние.
Притискащата ролка имаше леко втвърдяване на гумата отгоре, което отсраних на малко стругче, а след това подравних повърхността `и с фина шкурка.
Двигателите се оказаха в много добро състояние и след като ги почистих с мека четка, им смазах лагерите.
Наложи се да направя някои допълнителни настройки на соленоидите съгласно сервизното описание.

Външен вид на главите. Поглед на блока с главите отзад откъм механичния прекъсвач.

Най-голям проблем ми създаде механичният прекъсвач за изключване на механизма за придвижване на лентата, когато свърши, или се скъса.
Тъй като магнетофонът не разполага с допълнителни опъвачи за натяга на лентата, всяко леко разхлабване при воденето`и, става причина за моментално изключване на механизма.
Вероятно този проблем е довел до смяната на механичния прекъсвач, с такъв работещ на оптичен принцип в по-късните модели.
След известно умуване как най-лесно да се справя с този проблем, режих да използвам времезакъснително реле със закъснение от около 1 секунда.
Механичният прекъсвач задейства бубината на релето, което от своя страна, чрез контактора задейства механизма за спиране придвижването на лентата.
Решението реализирах съвсем просто с реле за 12 V (захранено от отоплителната постояннотокова верига на лампите) и конденсатор 2200 µF, който е включен паралелно към намотката на бубината.
Времето от 1 секунда се оказа напълно достатъчно, за да не се задейства механизма за спиране веднага, ако случайно възникнат колебания при опъването на лентата.

Външен вид на главите. Поглед на блока с главите отзад откъм механичния прекъсвач.

Прегледът на електрониката започвам с проверка на лампите.
Всички лампи в магнетофона са "Philips miniwatt" - вероятно поставени още при производството му.
Оказа се, че повечето от тях дори и след 50-годишна употреба, са все още в състояние да работят!
Най-изтощени бяха ECC81, с близо 30-40% загуба на емисията.
Една от изходните ECL86 беше доста по-изтощена от другата и вседствие на това изходното стъпало не беше балансирано добре.
Наложи се да я сменя с чисто нова лампа "Telam", която имаше почти еднакви параметри с другата 50-годишна!
ECC83 бяха в най-добро състояние.
От тях избрах две с най-добра емисия и ги поставих като първи в усилвателния тракт на канала за запис и възпроизвеждане.

Проверката на захранващия блок показа следното:
Два от селеновите изправители за анодната и отоплителната вериги са сменени със силициеви диоди и в следствие на това, анодното напрежение беше по-високо от необходимото.
Ето снимкa от работата по изправителния блок:

Захранващият блок след промяната.

По-високото анодно напрежение намалих, като поставих допълнителен първи кондензатор след диодния изправител и с допълнително гасящо съпротивление уточних необходимите напрежения върху филтровите кондензатори.
Измерването показа, че сички електролитни кондензатори бяха в идеално състояние - без утечка, така че не предприех смяната им.
Позволих си само да добавя допълнителни електролити във всички вериги, с цел подобряване на филтрацията.
Единствените кондензатори които смених с ELNA silmic, са само 2 броя разположени в катодите на първите лампи в усилвателя за възпроизвеждане.
Проверката на генератора за изтриване показа, че осцилира на 72kHz.
Наложи се да повдигна леко анодното напрежение на генераторната лампа, тъй като изтриващият ток беше по-слаб от необходимото и след изтриване на записан участък, оставаше да се чува едва доловим остатъчен сигнал.
При тази проверка констатирах, че при прослушване на изтрития участък от лентата, шумът в единия канал беше по-силен от този в другия - приблизително с 8dB!
Това е сериозен проблем и за да изключа факторите които евентуално го предизвикват, започнах с настройване на филтрите ограничаващи проникването на сигнал от генератора за изтриване, към веригите на записващия и възпроизвеждащия усилвател.
За съжаление, това не помогна за да отстраня проблема.
Наложи се да проверя настройките на главите по височина и азимут, но и това не даде резултат.
След дълги експерименти установих, че проблемът идва от възпроизвеждащата глава.
След свалянето на главата и внимателното и разглеждане с лупа, открих на пистата на проблемния канал, малко петънце с ръждив цвят, а освен това забелязах и леко едностранчиво износване.
Вероятно заради тях лентата не прилепва добре към главата и това може да е причина за появата на по-висок шум.

След известно умуване (понеже главата беше доста запазена), единственото решение беше да `и направя лек "relaping".
Възстановяването на повърхността на главата извърших само на проблемния участък, с помоща на фини шкурки и допълнително полиране с помоща на абразивна паста.
След поставяне на главата и извършване на проби, шумът в двата канала вече беше еднакъв.

Преминавам към регулиране на реперното ниво (0dB) по показанията на стрелковите индикатори при запис, както и на подмагнитващия ток подаван към записващата глава.
За целта използвах сигналгенератор, клирфакторомер и осцилоскоп.

Апаратурата за измерване.

Регулирането на подмагнитващия ток направих така, че да получа максимално широка и гладка честотна характеристика, при ниво -20dB, спрямо реперното ниво.
Реперното ниво (0dB) съгласно сервизното описание, се нагласява по следния начин:
1kHz синусоидален сигнал се подава на записващия усилвател и се увеличава постепенно, като същевременно се следи сигналът получен от възпроизвеждащия усилвател.
Визуално се контролира формата на сигнала с осцилоскопа и се измерват хармоничните изкривявания (THD).
В момента, когато хармоничните изкривявания достигнат 3%, нивото на сигнала подаван на записващия усилвател се намалява със 7dB и това ниво се приема за реперно.
С помоща на тримерите се нагласяват стрелковите индикатори при това ниво на записващия сигнал да показват 0dB.
За направата на тази регулировка е добре да се използва препоръчителна лента за този модел магнетофон.
Аз използвах добре запазена 50 микронна лента AGFA-GEVAERT PER 525 - Professional.

Преди да сглобя магнетофона, трябва да полирам драскотините по пластмасовите капаци и да почистя кутията.
Пластмасата се полира лесно с вълнен парцал и паста за полиране в комбинация с няколко капки масло.
Кутията отвън почистих с вода и леко насапунисано парцалче, като пяната забърсвах със сух и чист мек парцал.

Полиране на горния капак. Почистване на кутията

Ето снимка на магнетофона след сглобяването:

Revox G36 след профилактиката.

Този магнетофон може сериозно да се модифицира.
Ако се демонтира крайното стъпало и се извади отвън, това ще облекчи работата на останалите стъпала и ще намали температурата вътре в кутията.
Дори е по-добре да се премахне изобщо, при което би се получил чудесен ролков дек.
Mоже да се увеличи честотата на генератора за изтриване на 100 kHz и се пренастроят филтрите.
Моята идеята обаче е, да запазя колкото се може в по-голяма степен автентичния му вид и функции.
Ето някои параметри, които измерих при скорост на движение на лентата 19,05 см/сек:

Корекция:IEC стандарт 70µs / 3180µs
Ниво на изхода Vout:0.7V
Честотна характеристика:
ниво на записа (-20dB):40Hz - 18kHz (±3db)
ниво на записа (-10dB):40Hz - 15kHz (±3db)
ниво на записа (   0dB):40Hz - 11kHz (±3db)
Хармонични изкривявания THD (ниво 0dB):     0,7% / 1kHz
Ниво на шума (по стандарт CCIF):-63dB
Честота на генератора:72kHz

Oще не съм направил измервания при скорост на лентата 38,1 см/сек, но ще допълня статията, когато това стане.
Няколко думи относно качеството на възпроизвеждане:
Независимо от по-тясната честотна характеристика и по-малкото съотношение сигнал/шум (все пак магнетофонът е произведен преди повече от 50 години), качеството на възпроизвежданата музика е супер!
В мястото на слушане, шум не се долавя.
По мнение на повечето хора, които го слушаха, субективно надсвирва някои от по-съвременни машини.
Възпроизвежда перфектно всякакъв вид музика и започнах да го харесвам даже повече от грамофона!
Дали това се дължи на по-свитата честотна характеристика, или ламповите стъпала - незнам!
Едно от разумните обяснения за които съм чел е, че устройства притежаващи по-свита честотна характеристика, натоварват при слушане човешкия мозък в по-малка степен.
По този начин мозъкът не се обременява с излишна информация и така възприема, и анализира по-лесно постъпващата музикална информация.
Разбира се говорим за честотна лента в разумни граници за нормално възприемане на музика, примерно 20Hz - 16kHz в който диапазон чуват голяма част от хората на средна възраст!
В кръга на шегата - забелязвам, че напоследък започвам да се пристрастявам към него, действа като наркотик! ;-)

Видно от последното изложение "Мюнхен - 2016", като че ли настъпва ренесанс и на ролковите машини - Revox започва производството на нов съвременен ролков дек!
Бъдещето ще покаже - за мен най-важното е, че слушането на музика от Revox G36 ми доставя огромно удоволствие!
А какво по-хубаво от това - нали за това изграждаме и усъвершенстваме домашните си системи, за да си доставим удоволствие и да релаксираме по-добре след напрегнатия ден.

Ето кратък видеоклип от работата по магнетофона - сглобяване, измерване и тестване:

Вижте следващата статия относно Mодифициране на магнетофон Revox G36.
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2016 год.