Звукозаписни компании "Vinyl record labels"


"Label" преведено на български означава етикет, или в преносен смисъл - лепвам етикет.
С други думи на тази страница ще обменяме информация за етикетите и надписите върху етикетите, разположени в средата на грамофонните плочи.
Понятието " vinil record labels " има по-широк смисъл в звукозаписната индустрия и означава марката, или фирмата производител на дадена грамофонна плоча.
Формулирано по друг начин това е търговска марка, която е отговорна за направата на звуковия запис и издаването на грамофонната плоча.
В България е популярен терминът - "звукозаписни компании".
Звукозаписните компании, или лейбълите както често ще ги наричам по нататък се разделят на два вида:

- "Major" - мейджър, или основни лейбъли.
- "Indie" - от "indipendent", или независими лейбъли.

Независимо от вида и големината си, лейбълите функционират по един и същ начин.
Организират и финансират отделните дейности: записването, производството, промоцията, разпространението и дистрибуторската мрежа.
Всяка звукозаписна компания подписва договор с изпълнителите, по силата на който те получават определен процент от печалбата.
Към крайния продукт освен звукозаписният носител се включват визията, името и таланта на всеки един изпълнител.
По този начин всеки лейбъл работи с определен кръг от изпълнители и се грижи за техните права и популяризиране.

Ето една диаграма на "major" лейбъли и развитието им по години взета от WikipediA, която леко съм преработил, за да съответствува на дизайна на страницата:


, Изображение на графиката.

От нея е видно, че днес в света на музикалната и звукозаписна индустрия съществуват "четирите големи" основни лейбъла, които държат близо 70% от световния пазар:

1. Sony Music Entertainment
2. EMI Group
3. Warner Music Group
4. Universal Music Group

Нямам намерение да се спирам подробно на дейността на "четирите големи", защото те работят в широк спектър и имат разностранна дейност.
Дейността им е съсредоточена основно върху видео и цифровите записи, а винила в днешно време е по-слабо застъпен.
За съжаление повечето нови грамофонни плочи които се издават, са на базата на цифров запис и цифров мастер.
Мисля, че е по-добре да се съсредоточим върху лейбълите които са издавали между 50-те и 90-те години на миналия век.
В този период са издадени огромно количество LP дългосвирещи и сингъл плочи с отлично качество.
По отношение на шеллаковите плочи на 78 об. ще се спра евентуално по-късно, тъй като колекционерите на този вид носители в България са малко.
Предварително се извинявам за качеството на някои от снимките.
При толкова обемист материал няма начин да се изложат по-качествени, поради ограничения обем пространство на сървъра.
Освен това количеството на лейбълите в световен мащаб е голямо и физически е много трудно да бъдат обхванати всички.
Затова ще се спра само на най-широко разпространените и най-популярните.
Обхванати са всички по-големи лейбъли от Великобритания и САЩ, а също така са включени някои европейски лейбъли и лейбъли от бившите соц. страни.

Надявам се да ви е интересно, а ето и препратките към отделните страници:

Английски лейбъли Английски лейбъли
"UK vinyl record labels"
Американски лейбъли Американски лейбъли
"US vinyl record labels"
Други лейбъли Други лейбъли
"Others vinyl record labels"
Актуални проблеми на звукозаписните компании (част 1) Актуални проблеми на звукозаписните компании - (част 1)
"Current problems of the record labels - (part 1)"
Актуални проблеми на звукозаписните компании - (част 2) Актуални проблеми на звукозаписните компании - (част 2)
"Current problems of the record labels - (part 2)"
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2010 год.