Специализирана измерватална апаратураТова е измервателната ми апаратура, която ползвам за измерване и настройване на усилвателите:

1.Генератор-синтезатор синус и правоъгълник от 0 до 2 MHz - Codasyn 201, със стъпка на регулиране от 0,1 Hz, френско производство на фирмата Adret-electroniqe. Има "пилот-сигнал" и допълнителен генератор за фазово и амплитудно модулиране на сигнала. Модулацията може да бъде както със синусов, така и с правоъгълен сигнал от 0 до 100%. Може да бъде едновременно и фазова и амплитудна.

Това е изображение на генератор-синтезатор Кодасин 201 генериращ синусен и правоъгълен сигнал, гледан отпред.

При 100% модулиране, накъсва сигнала и се получава така нареченият "Tone-Burst" сигнал, позволяващ изследване на усилвателите в динамичен режим. Оригиналният вариант на генератора е само за синусови сигнали.Преобразуването им в правоъгълни става с тригери на Шмит, които съм вградил допълнително.

Това е изображение на генератор-синтезатор Кодасин 201 генериращ синусен и правоъгълен сигнал, гледан отзад.

2.Генератор-синтезатор синус от 0 до 2 MHz - Codasyn 201 S-B, със стъпка на регулиране от 0,1 Hz, производство на същата фирма Adret-electroniqe.

Това е изображение на генератор-синтезатор Кодасин 201 генериращ синусен сигнал, гледан отпред.
  Това е изображение на генератор-синтезатор Кодасин 201 генериращ синусен сигнал, гледан отзад.

3.Клирфактормер TF 2331, английско производство на фирмата Маркони.Измерва THD, има вграден променливотоков волтметър, шумов филтър за честоти под 400 Hz, премахващ брума от захранването с честоти 50 и 100 Hz.Също има вграден Noise via filter, за измерване на шумовете по стандарта CCIF.

Това е изображение на клирфакторомер ТФ-2331 прозводство на фирмата Маркони, гледан отпред.

4.Осцилограф C1-49, руско производство със обхват до 10 MHz.

Това е изображение на руски осцилограф С1-49, гледан отпред.

5.Лампомер ИЛ-51, производство на завод Електроника.

Това е изображение на български лампомер ИЛ-51, гледан отпред.

Ето една обща снимка за измерване и настройване:

Това е обща снимка на апаратурите включени за измерване на усилвател.


НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2009 год.