Всичко за грамофона и винила
"All for turntable and vinyl"Статии:

Регулировки на грамофона Регулировки на грамофона
"Turntable adjust"
Грамофонни дози Грамофонни дози
"Phono cartridges"
Грамофонни рамена Грамофонни рамена
"Tonearms"
Устройство на грамофона Устройство на грамофона
"Turntable device"
Грамофонни плочи Грамофонни плочи
"Vinyl records"
Почистване на грамофонните плочи Почистване на грамофонните плочи
"Cleaning LP records"
Оценка състоянието на грамофонните плочи Оценка състоянието на грамофонните плочи
"Rating of the vinyl records"
Производство на грамофонни плочи Производство на грамофонни плочи
"Production of vinyl records"
Относно качеството и идентифицирането на винила Относно качеството и идентифицирането на винила
"The quality and the identification of vinyl"
Сферична или елипсовидна игла? Сферична или елипсовидна игла?
"Spherical or elliptical needle?"
Тестване на грамофона с тест плочи
"Turntable testing with vinyl test records"
Избор на MC повишаващ трансформатор Избор на MC повишаващ трансформатор
"Selection MC step-up transformer"
Стандарти в грамофонната практика Стандарти в грамофонната практика
"Gramophone standards"
Грамофон Helix 1 от Thrax Audio Грамофон Helix 1 от Thrax Audio
"Turntable Helix 1 by Thrax Audio"
Практики за настройване на грамофонните дози - (част 1) Практики за настройване на грамофонните дози - (част 1)
"Practices for the phono cartridge setting - (part 1)"
Практики за настройване на грамофонните дози - (част 2) Практики за настройване на грамофонните дози - (част 2)
"Practices for the phono cartridge setting - (part 2)"
Модифициране на грамофон Transrotor Z1 Модифициране на грамофон Transrotor Z1
"Transrotor Z1 modification"
Модифициране на грамофон Continuum Caliburn Модифициране на грамофон Continuum Caliburn
"Continuum Caliburn Castellon modification"
Профилактики, презентации:

Слушане на доза Benz Micro MC Glider SL Слушане на Benz Micro MC Glider SL
"Listening to Benz Micro MC Glider SL"
Luxman PD121U - рехабилитация Luxman PD121U - рехабилитация
"Luxman PD121U - refurbished"
Thorens 124 - реставрация
"Thorens 124 - restoration"
EMT TSD 15 - рехабилитация EMT TSD 15 - рехабилитация
"EMT TSD 15 - refurbished"
QRK-12C - рехабилитация
"QRK-12C - refurbished"
Dual 1019 - реставрация
"Dual 1019 - restoration"
Профилактика на грамофонно рамо Ortofon RS212 Профилактика на грамофонно рамо Ortofon RS212
"Prophylaxis of Ortofon RS212 tonearm"
Слушане на дози Ortofon S15-M, SPU-GT/E и EMT-TSD 15 Слушане на Ortofon S15-M, SPU-GT/E и EMT-TSD 15
"Listening to Ortofon S15-M, SPU-GT/E and EMT-TSD 15"
Technics SL1100 - ремонт Technics SL1100 - ремонт
"Technics SL1100 - repair"
Слушане на грамофонни дози Denon DL103 и Shure M3D Слушане на Denon DL103 и Shure M3D
"Listening to Denon DL103 and Shure M3D"
Смяна на рамото на Lenco L75
"Lenco L75 - changing phono arm"
Профилактика на Audio Linear TD4001
"Audio linear TD4001 - prophilaxis"
Слушане на фоно коректори - част 1 Слушане на фоно коректори - част 1
"Phono correctors listening - part 1"
Модифициране на Dual 1009
"Dual 1009 - modification"
Профилактика на грамофонно рамо SME3012 Профилактика на грамофонно рамо SME3012
"SME3012 tonearm prophylaxis"
Ремонт на Thorens TD125
"Thorens TD125 - repair"
Профилактика на грамофонно рамо Grace G-707 Профилактика на грамофонно рамо Grace G-707
"Grace G-707 tonearm prophylaxis"
Кутия за Thorens TD124 Кутия за Thorens TD124
"Box for Thorens TD124"
Ремонт на доза Ortofon MC1 turbo Ремонт на доза Ortofon MC1 turbo
"Ortofon MC1 turbo retipping"
Профилактика на грамофонно рамо Rabco SL-8E Профилактика на грамофонно рамо Rabco SL-8E
"Rabco SL-8E tonearm prophylaxis"
Кутия за Dual 1019
"Box for Dual 1019"
Профилактика на грамофонно рамо Gray 108 Профилактика на грамофонно рамо Gray 108
"Gray 108 tonearm prophylaxis"
Поправка и възстановяване на дози. Поправка и възстановяване на дози
"Phono cartridges retipping"
Ремонт на грамофонно рамо Linn Akito. Ремонт на грамофонно рамо Linn Akito
"Repair of Linn Akito tonearm"
Карбоновo грамофонно рамо Schroeder CB. Карбоновo грамофонно рамо Schroeder CB
"Carbon tonearm Schroeder CB"
Sumico blue point special retipping. Поправка на доза Sumico blue point special
"Sumico blue point special retipping"
ZYX-R100 - поправяне. ZYX-R100 - поправяне
"ZYX-R100 - repair"
dl103r - поправяне. dl103r - поправяне
"dl103r - repair"
Проект с грамофонно рамо Reed 5T Проект с грамофонно рамо Reed 5T
"Project with tonearm Reed 5T"

Разгледал съм устройството, функцията и настройките на почти всички най-важни възли, детайли и елементи от конструкцията на грамофона.
Настоящите страници съм подредил по реда на написването им и не съм се старал да търся някаква логическа последователност.
Описанията които предлагам не претендират да имат универсален и изчерпателен характер, но все пак са нещо, което може да помогне на повече млади хора, да навлязат в дебрите на аналоговия звук.
В тези статии съм използвал материали от стари книги, списания и чужди сайтове, като съм се стремял да осветля въпроса най-вече от практическата му страна.
Надявам се да съм успял!
Темата за винила и грамофоните е неизчерпаема, но ако все пак смятате, че съм пропуснал важни неща пишете ми на електронната поща - връзка с мен.

Предговор.

Какво ме накара да отворя този раздел?
Случайно в края на месец юли 2009 година в един от форумите на BG пространството, попаднах на обява от фирма - "Киров High-End", за организирана лекция на тема:
"The Turntable - configuration, set up end upgrade".
За лектор беше поканен не кой да е, а Robert Suchy - един от собствениците и президентите на "CLEARAUDIO Electronic, GmbH".
Няма какво да крия, впечатленията ни от г-н Suchy бяха отглични - ерудиран, технически подкован и приятен млад човек!
Наред с техническата част на лекцията, той ни запозна с перспективата за бъдещото развитие на CLEARAUDIO, в която все повече внимание ще се отделя на производството на аналогова техника.
Предстои откриването на звукозаписно студио на CLEARAUDIO, изцяло оборудвано с аналогова техника за производство на грамофонни плочи!

Порази ме изнесената информация, че в Германия за 2007 година производството на грамофонни плочи бележи невиждан ръст от дълги години и, че за пръв път от 2005 до 2007 година насам, има спад от почти 4 пъти в производството на CD-записана музика:

Продажби на CD и плочи в Германия.

Очевидно е че предстои ренесанс на нейно величество - грамофонната плоча!
Факт е, че все повече млади хора се обръщат към грамофона.
Това личи и от страниците на форумите за аудио в интернет пространството.

Морето от информация което ни залива в съвременния свят, все повече зомбира харата и ги поставя пред свършен факт.
Тази атмосфера на техническа надпревара се оказва благодатна среда за прокарване на бързи конвейерно-технологични изобретения в стил за еднократна употреба.
Тези изобретения неусетно започнаха постепенно да подменят и стесняват периметъра на ценностната система на човека.
На нивото на подсъзнанието постепенно се насажда сляпа вяра в неудържимото безпределно технотронно развитие, което се явява спасител на човечеството.
Удобството, компактността и достъпността са днешните символи на настъпващата ера.
Всичко се прави помпозно, красиво и .... буздушно!
Всичко се прави в посока за формиране на средностатистически личности, с повърхностно и примитивно разсъждение, които са в състояние да се задоволят с новите "фаст-фуд" изделия и услуги.
Това откъсва хората от действителността и убива у тях вътрешния мир и култура.
Когато всичките сили на човека отиват за заработването на пари и тяхното харчене, за каква култура можем да говорим?
Народа започва да купува съвършенно безлични технически устройства и да слуша компресирана MPEG-музика.
Дълбоките вътрешни преживявания, емоциите, благодарение на които човек духовно се усъвършенствува и извисява - са невъзможни.
Между другото в основата на всички изживявания стои искренната любов.
Музиката изисква особена любов!
Музиката е висша духовност на цивилизацията на Земята!
Възприемането на музиката е интелектуален процес, изискващ увлечение и страст.

Само четвърт век назад, единственият ефективен начин да се запази звуковата информация беше аналоговият запис, механичен и магнитен.
След това човечеството беше залято от вълна на цифрови технологии и цифровизация, агресивно проникваща във всички сфери на живота.
Игнорирайки факта, че първите цифрови аудио компакт дискове и устройства за възпроизвеждане звучаха отвратително, появата на стандарта CDDA се оказа много навреме от търговска и финансова гледна точка.
Простотата в обръщението, малките размери, безпрецедентния технически диапазон и отсъствието на шум в паузите "омагьосаха" масовия потребител.
Аналоговите носители започнаха да се възприемат като нещо архаично, остаряло и безполезно.
За съжаление, потенциалните преимущества на компакт диска изиграха лоша шега.
Стремежа за бързи печалби не позволи навреме стандарта CDDA да се избави от детската си болест, в това число ниската честота на квантуване /дискретизация/ и несъвършенствата на алгоритъма за корекция на грешките.
Разбира се при това положение еуфорията от цифровия звук се оказа кратка.
Все повече се надига глас от слушателите, че компакт дисковете звучат недостатъчно емоционално дори бездушно.
Производителите на цифрова апаратура се опитват да подобрят качеството на възпроизвеждане, използвайки разнообразни схемотехнически хитрости, за да го приближат към живия звук.
Нещо повече - въобще няма увереност, че в близко бъдеще ще можем пълноценно да възпроизвеждаме звука в "цифри".
Всички процеси в природата протичат плавно, даже в продължение на кратък период от време.
Звукът е също част от тези процеси в окръжаващия ни свят и представлява толкова сложна материя, че и до сега няма пълен математиччески модел на всички процеси свързани с него.
Възможно е дискретната същност на цифровите технологии да си остане в противоречие с природата.
Ако цифровите технологии продължават да не се развиват в правилното направление, е налице риск да останат само като едни виртуозно направени устройства, а в музикално отношение като протеза.

Не е учудващо, че днес по целия свят рязко нарастна интересът към аналоговия запис на грамофонни плочи.
Историята за развитието на механическия звукозапис е вече на повече от 100 години.
За този дълъг период тя е претърпяла много изменения, но не е загубила главното си и неуспоримо преимущество - способността да донесе до слушателя емоцията, душевността и индивидуалността на артиста.
В отличие от неодушевения цифров звук предизвикващ рано, или късно умора /даже при слушане на много скъпи апаратури/, винилът дава възможност на слушателя да се потопи в музиката и да почувствува вълшебното единство на звука и тишината, пренасяики се мислено в атмосферата на миналото.

Това е част от статията на Михаил Остапенко "Что делать с винилом?", описваща много точно днешното ниво на звуковите носители.

За съжаление в нито един български форум, или сайт, не намерих статия, или описание, което да ни запознае обстойно и в подробности с начина на регулиране на грамофона.
Единствено във форума на "bgaudio" открих публикуван превод на първата част от статията на Остапенко.
Това обстоятелство ме подтикна да напиша поредица от статии специално за грамофона и грамофонната плоча.
Надявам се да бъдат полезни на всички които искат да слушат грамофон, но нямат необходимата подготовка за това.Ето списък на по-важните книги и сайтове които съм използвал при написването на статиите:

1.инж. Димитър Рачев "Въпроси на Hi-Fi любителя"
2.к.т.н. инж. Славчо Маляков "Висококачествено възпроизвеждане на музика в къщи"
3.инж. Петер Барт "Hi-Fi схемотехника"

Hi-Fi схемотехника - Петер Барт. Съвсем наскоро имах възможността и удоволствието да се запозная с г-н Петер Барт.
Неговата книга беше едно от любимите ми четива в моята младост.
Посвещението което ми написа в книгата гласи:

По повод на съвместното
ни участие в Xenona-форума,
с 33 год. закъснение и с най-
добри чувства -

Peter Barth
__________

11.02.2012 г.

4.Карол Ходинар "Стереофония"
5.http://v-nagaev.narod.ru/DOCUM/vimag0.htm - Статията на Михаил Остапенко "Что делать с винилом?"
6.http://www.theanalogdept.com/
7.http://nowhereland.ru/article/vinyl/
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2009 год.