Регулировки на грамофона "Turntable adjust"1.Увод.

И най-скъпият грамофон, ако не е настроен /регулиран/ правилно ще звучи лошо.
Настройването на грамофона е тънко изкувство!
За изпълнението на това условие е необходимо да имате физически усет за процесите, търпение, сръчни ръце и остър слух.
Дадените по-долу препоръки на са панацея за всички проблеми които ви очакват.
Добре е да спазвате, определена последователност и ред в работата си, защото настройването на грамофона е деликатен и дълъг процес.
Възможно е да ви се наложи да извършите и някои нестандартни манипулации, но в края на крайщата това ще ви даде възможност да извлечете максимума от вашия грамофон.
Основните принципи за извличането на максимално добър звук са виброизолиране на грамофона, поставянето му в строго хоризонтално положениеи и правилната регулировка.

Добро решение е поставянето на грамофона на самостоятелна поставка, закрепена на стената.
Разбира се може да се използват и други нестандартни решения като специални постаменти, гранитни, или мраморни плотове, пясъчни, или въздушни възглавници, които се поставят под грамофона!

След като сме избрали определено решение и сме поставили грамофона, можем да пристъпим към предварителните настройки:

2.Хорзонтиране на шасито.

Хоризонтиране на диска. Хоризонтиране на диска. Хоризонтиране на субшасито.

Тази операция се извършва с помоща на хоризонтиращо нивелачно "око" /вградено в повечето нови грамофони/, или с подходящ нивелир, чрез въртене на регулиращите конуси отдолу на шасито.
На грамофони които нямат регулиращи конуси, операцията се извършва чрез поставяне на подложки под крачетата на шасито.
Целта е шасито и всичките му елементи да са в строго хоризонтално положение.
По принцип тази операция гарантира хоризонтиране и на въртящия диск, което целим.
Понякога вследствие неправилен транспорт, омекване на пружините на суб-шасито /или други причини/ дискът се изкривява спрямо шасито.
В такъв случай добре е да се провери също дали и дискът е хоризонтиран!
Ако дискът има изместване, трябва да се разглоби грамофонът и чрез тънички подложки под лагера да се компенсира изместването.
Когато дискът е монтиран на суб-шаси, това става чрез регулиране на пружините.
Ако двигателят на грамофона е разположен в отделен блок от шасито, той трябва да се регулира отделно.
Тези настройки са необходими за правилната работа на грамофона и рамото!
Ако шасито не е правилно нивелирано, това ще окаже неминуемо въздействие върху работата на рамото и няма да може да се регулира правилно силата на натиск и антискейтинг.

3.Избор и монтиране на дозата.

Стара истина е, че една хубава доза струва почти колкото половината грамофон, а дозата и рамото взети заедно струват повече от целия грамофон!
Парадокс - но е факт!
Нито един друг детайл не оказва такова влияние върху качеството на звука, както дозата!
Посредствен грамофон с правилно подбрана и настроена качествена доза може да "отсвири" много по-скъпи свой събратя.
Разбира се това условие е възможно само, ако дозата е точно подбрана по механически и електрически параметри.
Надявам се следващият обзор да ви помогне успешно да се справите с тази задача!

За да можем да изберем правилно дозата трябва да си спомним някои основни положения от физиката и математиката.
Като всяка колебателна система, иглата с иглодържателя /cantilever/, дозата и всичи други елементи намиращи се върху рамото образуват система, която има собствен резонанс.
Обикновенно този резонанс има честота, която се намира в инфраниския честотен обхват, но забележимо влияе на звуковъзпроизвеждането.
Счита се, че идеалният вариант е когато той се намира в обхвата 8 - 16 херца.
По-ниски честоти под 6 херца са много опасни, тъй като при възпроизвеждане на леко изкорубени плочи, може да се получи неконтролируемо сумиране и нарастване на този резонанс, и да се стигне до изкривяване на иглодържателя, или повреждане на дозата!
По-високи честоти над 15-16 херца, вече се доближават до долната граница на работния обхват /20 херца/ и при запис на тракт с много ниски честоти /например орган/, също може да се получи неконтролируемо нарастване на този резонанс с непредвидими последици.

Как да определим резонансната честота на системата?
Съществува емпирически изведена формула, която дава достатъчно точни резултати /± 1 херц/:

Fр = 159 / sqrt [ ( Mеф + Mд + Mк )* C ]

където:
Fр - търсената честота в херци.
Mеф - ефективната маса на рамото в грама, дава се в техническата спесификация на рамото и се различава от общата маса на рамото.
Ефективната маса характеризира инерционния момент на рамото, отразявайки сумата от масите на всички подвижни части на рамото с оглед тяхното местоположение спрямо центъра на въртене.
Изчислява се по формули от кинематиката и динамиката.
Mд - масата на дозата в грама, дава се в техническата спесификация на дозата.
Мк - масата на крепежа /винтовете и гайките за закрепване на дозата/ в грама, обикновенно се приема 0,5 грама.
С - коефициент на еластичност на дозата /compliance/ см/дин x 10-6, винаги се дава в техническата спесификация на дозата.

Графика за еф.маса.

Ето едно примерно изчисление:
Имаме рамо с ефективна маса 10 гр.
Дозата е Denon DL-110, с маса 4,8 грама и compliance = 10 см/дин x 10-6

1. ( 10 + 4,8 + 0,5)* 10 = 153
2. sqrt 153 = 12,3693
3. 159 / 12,3693 = 12,85 херца

Друг начин за намиране на резонансната честота е по показаната диаграма SME.
За целта трябва да намерим общата ефективна маса на системата рамо + доза + крепеж.
Ефективната маса на дозата и крепежа се намира, като общото им тегло /в грама/ се умножи по разстоянието между остта на въртене на рамото и центъра на тежестта на дозата /в метри/.
За 9-инчови рамена това разстояние обикновенно е 230 мм, или 0,23 м.
Ако се върнем към горният пример общата ефективна маса на системата рамо + доза + крепеж /Моб/ ще бъде:

Моб.= 10 + [( 4,8 + 0,5 )*0,23] = 10 + 1,219 = 11,219 гр.

По графиката отчитаме, че при compliance = 10 см/дин x 10-6, резонанса ще бъде ~ 15 херца.

Виждате, че в двата случая се получава разлика при изчисляването на резултатите.
От инженерна гледна точка изчисляването на общата ефективна маса по диаграмата на SME е по-точен!

В интернет има готови калкулатори /калкулатор1, калкулатор2/, които също могат да изчислят резонансната честота на рамото и дозата.
Можете също така да намерите и много проспектни данни за рамена на известни фирми.

Изчисленията са си изчисления, но в повечето случай трябва да се вземат в предвид и други обстоятелства.
Първо, съществува толеранс и допуск при изработването на рамената , шеловете, дозите и второ коефициента на еластичност /гъвкавостта/ на иглодържателя с течание на времето се променя - отпуска се, или се вкоравява еластичният пръстен в който е закрепен.
Затова най- добре е да се използва измерителна плоча например "Vinil Essentials", записана от немската фирма Image Hi-Fi.
На нея има специални трекове с честоти от 6 до 16 херца със стъпка 2 херца.
Резонансът не само може да го чуете, но и да го видите - възникналите механически колебания с голяма амплитуда се виждат добре!

От формулата можем да изведем правилото, че леките рамена работят добре с меко окачване на иглодържателя /висока стойност на compliance/, а тежките рамена, обратното с по-твърдо окачване на иглодържателя.
Гъвкавостта /compliance/ при различните дози обикновенно варира в границите от 4 см/дин x 10-6 до около 30 см/дин x 10-6.

В този обзор за настройването на грамофона, няма да давам съвети каква доза да изберете, ММ, МС, или МI.
И от трите вида на пазара има прекрасно звучащи дози, пък и избора често пъти зависи от индивидуалните средства, с които всеки разполага.
Каквато и доза да изберете, важното в случая е да я подберете правилно /съгласно горе-изложената методика/, за да съответствува максимално на рамото на което смятате да я монтирате.
Като начало добре е да тръгнете с не много скъпа доза, и след като се научите правилно да си настройвате грамофона и усетите магията на звука - да преминете към по-скъпи!

Необходимо условие при слушането на грамофонните плочи с минимални изкривявания, е правилното положение на иглата на дозата в браздата на плочата.
За да се изпълни това услбовие е необходимо дозата да се закрепи правилно в пространството, спрямо плочата.
Може да спазвате следната последователност в работата си:

Свързване на дозата. Монтиране на дозата.

- Монтирайте дозата на държача с помоща на прикрепващите за целта винтове.
- Обърнете внимание на закрепващите винтове, гайки и шайби на дозата. Те трябва да са изработени от немагнитен материал!
- Свържете изводите на дозата с проводниците на рамото /шела/, като спазвате цветната маркировка.

Основен принцип при грамофона е винтовите съединения да не се натягат прекомерно, защото в детайлите се създават вътрешни напрежения.
Това важи и за притягането на всички детайли в грамофона, не само за дозата към държача.
Винтът, болтът, или гайката трябва да се навият до опиране към повърхността която притягаме и след това да се дозавие на 45 - 60 градуса, което е достатъчно за да се създаде необходимото усилие.

4.Хоризонтиране на рамото.

Хоризонтиране на рамото.

Тази операция, трябва да се извърши при поставена грамофонна плоча и спуснато рамо с опряна игла върху плочата, като дискът трябва да е в покой.
Чрез повдигане, или сваляне на рамото в основата си на въртене, рамото трябва да се регулира да е абсолютно успоредно на грамофонната плоча.
Контролира се визуално като се гледа отстрани на нивото на плочата.
На рамена на които не е предвидена възможност за регулиране на височината, регулирането става, чрез поставянето на допълнителни подложки под основата за закрепването на рамото към шасито "армборд" /armboard/, или чрез подложки мужду дозата и държача "шел" /shell/ .
Подложките трябва да се изработят от лек, немагнитен, и достатъчно корав материал - например пластмаса, дърво, алуминий.
За по-точен контрол е необходимо да се направи специално шаблонче от картон с помоща на което да се измери височината в предната и задната част на рамото спрямо плочата, която трабва да е еднаква.

Всъщност целта за хоризонтиране на рамото е да поставим абсолютно хоризонтално площадката на държателя "шел" за закрепване на дозата, когато иглата се намира в работно положение.
Това може да стане и с малък нивелир /миниатюрен вариант/, който да посттавим върху държателя с дозата.

Хоризонтиране на площадката.
Хоризонтиране на площадката.

Ако ви е невъзможно да намерите малко нивелирче, може да демонтирате пластмасовия държач със стъклената тръбичка от по-голям нивелир и да го използвате самостоятелно.
Преди това трябва да се убедите, че основата на пластмасовия държач съответствува на положението на мехурчето, когато е в хоризонтално положение.
Площадката на държателя, трябва да се хоризонтира в две посоки - надлъжно по остта на рамото и напречно.
Надлъжната регулировка става с повдигане, или спускане на рамото по описания по-горе начин.
Напречната регулировка става със завъртане на държателя, около остта на рамото, /ако рамото има техническа възможност за това/ - описано е как става при регулирането на азимута.
Това трябва да се прави много внимателно, тъй-като иглодържателят на иглата реагира и на най-малкия натиск или помръдване на рамото.
За да предпазите от евентуално изкривяване, или повреда иглодържателя на дозата, добре е при спуснато рамо и опряна игличка върху плочата, да подложите под дозата, или рамото някаква подложка.
Като поставите отгоре нивелирчето, натоварването трябва да се поеме от подложката, а не от иглодържателя.
За целта може да използвате тесте карти, или визитни картички.
Точната височина на подложката регулирате с добавянето, или отнемането на карти /визитки/.

С приключването на тази манипулация сме настройли на практика вертикалния ъгъл на иглата VTA - /vertical tracking angle/.

Идеалното хоризонтиране на шасито, дискът и рамото /площадката на държача/ - е отправна точка за следващите настройки които трябва да извършим.

5.Регулиране хоризонталния ъгъл на иглата.

Конструкцията на ротационния тип рамена /pivoted/, не може да реши успешно, два основни недостатъка:

- Ъгълът на грешката, водещ до появата на изкривявания от втора хармонична.
- Ефектът предизвикан от центростремителната сила наречен "скейтинг".

Ъгълът на грешката - това е ъгълът, който остта на дозата сключва с тангентата към браздата в произволно местоположение на плочата.
При запис иглата на рекордера се движи по радиална права линия и този ъгъл е 0 градуса.
При възпроизвеждане рамото на грамофона се върти около ос и при движението си върхът на иглата описва дъга, което води до ъгъл различен от 0 градуса и от там до грешки при възпроизвеждането.
Колкото рамото е по- дълго, толкова дъгата е с по-голям радиус, което я приближава по-близко до правата линия.
Прекомерното удължаване на рамото е невъзможно по конструктивни и естетически съображения.
В практиката са се наложили два стандарта на рамената по отношение на дължината им - 9 и 12 инчови.
Пречупването на рамото под определен ъгъл води до намаляване на ъгъла на грешката и на съпроводените с това изкривявания.
При съвременните рамена този ъгъл се движи в границите между 20 и 27 градуса.
Това пречупване осигурява тангиране спрямо браздата на две места по плочата /ъгълът е 0 градуса/, а в останалите точки, отклонението се движи между 1,3 и 1,5 градуса за 9 инчовите рамена.
Има ротационни рамена при които грешката е 0,5 градуса, /както например рамото на "Garrard Zero 100", но те са със специална конктрукция, която изменя непрекъснато ъгъла на пречупване на рамото в зависимост от местоположението на рамото.

От всички тези проблеми може би, биха ни избавили тангенциалните рамена, но това съвсем не е така.
При тангенциалните рамена в сравнение с ротационните, е в повече така наречената хоризонтална маса и инерционните моменти в хоризонтална и вертикална равнина не са еднакви.
Освен това настройването на тангенциалните рамена е по-сложно от това на въртящите.

Регулирането на хоризонталния ъгъл, става със специално изработен за целта шаблон /protractor/.
На шаблона са показани точките /А и В/ в които трябва да се постави върхът на иглата и да се извърши регулирането, чрез:

- Изместване на дозата по дължината на рамото.
- Завъртане на дозата.

Шаблон за регулиране - protractor. Постановка за регулиране на хоризонталния ъгъл. Разпорожение на дозата спрямо шаблона.

Има няколко стандарта за настройването на този ъгъл.
По стандарта "Baerwald" е прието тези точки да се намират на разстояние 66 мм и 120,9 мм от центъра на плочата.
Има и стандарт "Loefgren B" с нулеви точки на разстояние 70,3 мм и 116,6 мм.
Съществуват и много калкулатори /калкулатор1, калкулатор2/, които по зададено разстояние между остта на въртене на рамото и върхът на иглата могат да изчислят точното местоположение на точките за настройка.

Разположение на дозата спрямо държача.

Тези операции са възможни тогава когато закрепването на дозата към държателя /шел/ позволява известно изместване.
В повечето случаи на държателя са предвидени елипсовидни отвори.
За тази цел е необходимо монтажните винтове да се разхлабят лекичко за да се позволи изместването на дозата спрямо държача с неголямо триене.
Върхът на иглата се поставя последователно в посочените точки на щаблона и измествайки дозата спрямо държача се стремим да я поставим в такова положение, че външните контури на дозата да не сключват ъгъл с начертаната координатна мрежа.
Всъщност целта е остта на иглодържателя да бъде перпендикулярен към основната радиална линия, свързваща точките с центъра на отвора на шаблона.
Това трябва да се извършва много внимателно! На дози с изместен "кантиливер" спрямо надлъжната ос на дозата, ще се получат грешки!
Затова преди монтирането на дозата към държача, винаги проверявайте дали иглодържателя не е изкривен, или изместен спрямо надлъжната ос на корпуса на дозата!
Изместването на дозата спрямо държача се извършва в повдигнато състояние на рамото!
След приключването на тези манипулаций, винтовете на дозата се притягат без да се прилага прекомерно усилие за това!

Ако нямате шаблон за модела на вашето рамо не се притеснявайте!
В интернет може да намерите копия на шаблоните на голяма част от известните марки рамена.
В края на крайщата шаблон може да си направите и сами използвайки твърд картон, или пластмаса, като знаете разстоянието до нулевите точки и си начертаете координатната мрежа в тези точки.
Отвора може да го пробиете със замба.

6.Регулиране силата на натиск върху иглата.

Преди да предприемете тази регулировка е необходимо на извършите следното:

- Отнемете действието на антискейтинга, или го установете на нула.
- Балансирайте рамото съгласно инструкцийте на производителя.

Сега вече можете да зададете препоръчителната сила на натиск върху иглата, съгласно паспортните данни на дозата.

7.Регулиране на азимута.

Регулиране на азимута.
Проверка с огледало.

Тази регулировка обезпечава перпендикулярност на иглата спрямо повърхността на плочата.
Това е важно за баланса на каналите и правилното обемно разположение на звуковия образ.
Обърнете внимание, че става въпрос за перпендикулярност на иглата, а не на повърхността на корпуса /дозата/.
Работата е в това, че при монтажа на иглодържателя, той може да е леко завъртян в еластичната втулка, спрямо корпуса.
Това може да стане причина за неправилна регулировка!
Затова е добре при регулирането на азимута да ползвате тънко огледалце, което да поставите върху плочата под иглата и внимателно да наблюдавате дали реалният образ на иглата и отражението не сключват ъгъл помежду си!
Ако иглата е строго вертикална, отражението `и и реалният образ ще се виждат един срещу друг, без ъгъл помежду си!

Манипулацията може да се извършва на рамена, чийто държач или шел позволяват завъртане на дозата около остта на рамото.
Ако държача е изпълнен с рамото като едно цяло, регулировката може да се осъществи с поставянето на тънки шайби между корпуса на дозата и площадката на държача от необходимата страна.

Най-точният начин е да наблюдавате сигнала от тестова плоча на двулъчев осцилоскоп, или да го измерите с променливо-токов волтметър.
При правилна регулировка, нивото на сигнала от левия и десния канал трябва да е еднакво.

След приключването на тази манипулация е необходимо отново да се провери балансировката на рамото и се регулира отново силата на натиска, ако е необходимо.

8.Регулиране на антискейтинга.

Схема на силите при възникване на скейтинга.

В резултат на силата на натиск на иглата върху плочата и поради въртенето на диска, възниква сила на триене Fтр насочена тангенциално към браздата.
Силата на триене е съставена от две компоненти - Fa насочена по посока на неогънатата част на рамото и Fb насочена към центъра на плочата.
Тази центростремителна сила Fb притиска иглата към вътрещния склон на браздата /левия канал/ и предизвиква вредното влияние "скейтинг" /skating/.
Тя е функция на няколко фактора:

- На първо място силно зависи от коефициента на триене f между иглата и плочата, а той от своя страна е функция на радиуса на закръгление във върха на иглата.
- На второ място зависи от материала на плочата.
- На трето място зависи също от силата на натиска A и от корекционният ъгъл на пречупване на рамото B.

Fb = f * A* tg B [ в грама ]

Ако например f = 0.3 /за винилитова плоча и нормален радиус на иглата/
A = 2 гр. ; B = 24 градуса, ще получим:

Fb = 0,3 * 2 * tg 24 = 0,27 гр.

Плочите изработени на ацетатна основа, имат около два пъти по-голям скейтинг от плочите на винилитова основа.
Към това трябва да добавим, че силата Fb се мени в зависимост от:

- Диаметъра на браздата.
- При колебания в температурата.
- Според степента на полиране на плочата, свързано с технологическото съвършенство на производството на плочи.

Проблемът антискейтинг възникна с развитието на свръх-еластичните дози, който имат малка динамична маса и допускат вертикален натиск 0,75 - 1 грам.
При 1 грам натиск без антискейтингово устройство, центростремителната сила в някои случаи може да достигне 0,3 грама.
При това положение върху вътрешния склон на браздата натискът ще достигне 1,3 грама, а върху външния 0,7 грама.
С други думи - левият канал ще се възпроизвежда нормално, а върху десния силата на натиск ще бъде твърде малка.
Това ще доведе до повишени хармоничнии и интермодулационни изкривявания в десния канал, както и до изменения в честотната характеристика /спадане на високите честоти/.
Към неприятните последици от скейтинга трябва да причислим още:

- Неравномерно износване на двата склона на браздите на плочата
- Увелечени шумове и изкривявания в десния канал.
- Неравномерно износване на върха на иглата.
- Увеличена възможност за прескачане между браздите и надраскване на плочата.
- Деформиране на подвижната система на дозата и поява на допълнителни изкривявания.

Като компромисно решение, когато рамото няма антискейтинг се приема увеличаване на натиска.
Ако вместо 1 грам приложим натиск 2 грама, разпределението на силите върху двата склона ще бъде примерно 2,3 грама и 1,7 грама.
Тази мярка наистина ще елиминира изкривяванията, но няма да ни освободи от другите последствия на неравномерното натоварване.
Ето защо скейтингът оказва по-силно влияние върху леки рамена и еластични дози, а при по-тежките рамена и дози с голям натиск, влиянието му е по-малко и понякога може да се елиминира!

Много фактори, които влияят на скейтинга са изследвани с помощта на тест плочи.
Получените зависимости са показани на графиките и таблицата по-долу:

Диаграма на скейтинга. Диаграма на скейтинга. Таблица за стойностите на антискейтинга.

Като правило всички антискейтинги имат градуировки в единици, съответстващи на натиска върху иглата.
За първоначална регулировка в повечето случай е необходимо да се изпълнят инструкцийте на производителя на рамото, или грамофона.
Когато антискейтингът е на магнитен принцип, много важно за правилната регулировка е първоначалното положение на рамото /когато рамото е в държателя/.
За тази цел към комплекта на рамото може да е предвиден шаблон за настройване и фиксиране на това положение, или пък да е указано разстоянието от остта на въртене на диска до дозата.

Има и косвени начини за настройване на силата на антискейтинга.
Стойността `и обикновенно е приблизително около 1/10 от стойността на силата на натиск.
Един сравнително точен начин е да намерим плоча с по-широк незаписан участък в края на плочата.
Поставяме я на грамофона и при въртяща се плоча, пускаме внимателно върхът на иглата да опре между каналите на равна повърхност.
При правилно регулиран антискейтинг, върхът на иглата трябва бавно да се измества към периферията на плочата.
Такава регулировка не е много точна, тъй като силата на триене на иглата вътре в канала и по повърхността на плочата е различна.

И накрая да припомним, че с износването на плочата се изменя гладкостта на повърхността `и, при което се явява нуждата от допълнително регулиране на антискейтинга.

9.Финни настройки.

Изчерпихме предварително необходимите манипулаций по настройването.
Все пак добре е преди да се премине към финалната част отново да се проверят някои от настройките, тъй като в повечето случаи те са взаимно свързани и си оказват влияние една на друга.
Ако всичко е наред, вече можем да включим грамофона, да си поставим плоча с любима музика и да послушаме.
Разбира се повечето от описаните до тук настройки могат да се направят и с продаваните за целта "тест-плочи".
По света се предлагат различни набори от тест-плочи.
Има тест-плочи със записани различни трекове за настройка - на азимута, силата на натиск, намиране резонансната честота на рамото и т.н.
Те са истинско богатство за всеки който държи да извлече максимума от своя грамофон!

Ето един примерен списък на известни тест плочи:

- "Vinil Essentials", на немската фирма Image Hi-Fi.
- "KV5 - KV18", на чешката фирма Супрафон.
- "STR100", на фирмата CBS.
- "STR111", на фирмата CBS.
- "BTR150", на фирмата CBS.
- "TT2002", на фирмата Micro-Acoustics.
- "SXL2057", на фирмата Decca.
- "LXT5346", на фирмата Decca.
- "DE30", на фирмата VOX.
- "SAL9020" на фирмата Capitol.
- "ЭС-6640/3-1", на руската фирма Мелодия.
- "Изм. 33 д 0101/0102", на руската фирма Мелодия.

Окончателно регулиране силата на натиск.

Един от най-важните фактори при настройването на грамофона е регулирането на силата на натиск върху иглата.
Всички производителите на дози дават в техническите данни на дозата обхват на силата на натиск върху иглата и препоръчителна стойност, за да гарантират пълноценното възпроизвеждане на записания сигнал.
Това обаче в повечето случаи не е достатъчно, за да получите максимално качество при възпроизвеждането на грамофонните плочи.
По-нагоре разгледахме, връзката между гъвкавостта /compliance/ на дозата и ефективната маса на рамото за да можем правилно да изберем дозата.

Тук е моментът да изясним връзката между коефициентът на еластичност /complians/ и натискът върху иглата.
Голямата гъвкавост на дозата е указание за способността на подвижната `и система да следва модулираната бразда с най-малки приложени усилия.
Затова дозите с голяма гъвкавост могат да осигурят надежден контакт на иглата в браздата при по-малка притискаща сила.
Ако дозата има например compliance = 15 см/дин x 10-6, това означава, че с прилагането на сила 1 дин, иглата се премества на 15 x 10-6 см.
Тези данни се отнасят за околна температура 20 градуса и позволяват да се определи минималната сила на натиск върху иглата:

Fmin = Lmax / Emax, където:

Lmax е най-голямото отклонение в браздата в см.
Обикновенно за най-ниските честоти, резеца на рекордера изисква премествания от порядъка на 3,8 x 10-3 см.
Emax е коефициентът на еластичност "compliance" см/дин.

Тогава за горните данни получаваме:

Fmin = 3,8 x 10-3 / 15 x 10-6 = 0,254 x 10-3 дин, което е около 0,25 гр.

Резултатът трябва дя се удвои, защото трябва да се вземe под внимание коефициентът на триене между плочата и иглата, както и триенето във въртящия лагер на рамото.
Тогава минималната сила на натиск Fmin = 0,5 грама.
Повечето фирми препоръчват минималния натиск върху иглата да бъде 0,75 грама, за да се подсигури по-голяма сигурност в контактуването на иглата с плочата.

Характеристиките на сигнала получени от грамофонната доза са пряко зависими от силата на натиск на иглата върху плочата.
Особено силно това влияе върху хармоничните и интермодулационните изкривявания.
Показаните криви на сигнала, ясно характеризират положението.
При слаб натиск на иглата хармоничните изкривявания /THD/ са толкова по-силни, колкото е по-висока честотата на записания сигнал.
С повишаване на честотата, иглата започва да губи контакт с набраздяванията.
Ако силата на натиск е нормална, възпроизведената крива е "чиста", дори и при високите честоти.

Сигнална крива. Сигнална крива. Сигнална крива. Сигнална крива.
Недостатъчен натиск на иглата при честота 5 KHz. Недостатъчен натиск на иглата при честота 10 KHz. Недостатъчен натиск на иглата при честота 15 KHz. Нормален натиск на иглата при честота 10 KHz.

Ето няколко графики за да си изясните още повече важността на фактора - натиск върху иглата.

Крива на контакта.

Кривата показва как се изменя процентът на хармоничните изкривявания в зависимост от натиска на иглата.
Кривата е снета при сигнал 1000 Hz, записан със скорост 5 см/s.
Високите стойности на изкривяванията не трябва да ни изненадват - те само потвърждават значението на проблема за натиска.
Освен това ситуацията се усложнява и от силната честотна зависимост, при което минималната сила на натиск не е точно фиксирана в целия честотен обхват.

Криви на контакта.

Интермодулационните изкривявания може да се оценят чрез показаните криви, които са снети при възпроизвеждане на две честоти. 400 и 1000 Hz, при скорост на записа 13,3 см/s. и 22,6 см/s.
И в двете зависимости ясно се очертава областта на минималните сили на натиск, при което иглата все още контактува по всички кривини на браздата.
Над тази област, изкривяванията на сигнала рязко се увеличават, поради непълното контактуване.

Криви на пет различни дози.

Кривите на графиката са съставени за пет типа дози и показват трудността на проблема за оптималната сила на натиск на иглата.
От графиката се вижда, че ако искаме високите честоти да се възпроизвеждат добре, трабва натискът да се увеличи.
Най-ниско съотношение натиск - честота показват дозите съответствуващи на криви 1 и 4, защото са в състояние да възпроизведат диапазон 20Hz - 20 KHz с натиск върху иглата от 1,3 - 1,5 грама.
Най-голям натиск за равномерно въдпроизвеждане на честотния обхват, изисква дозата с крива 5, защото `и трябва натиск над 4 грама.

Показвам всичко това, за да можете правилно да оцените колко важен фактор е силата на натиск върху иглата.
Не е достатъчно да установите само препоръчителната сила на натиск от проспекта на дозата.
Необходимо е да експериментирате с натиска, ако искате да оптимизирате максимално звука.
В процеса на експерименти е добре да ползувате, ако имате възможност - тест плочи и осцилограф.

Честотна характеристика.

Мнозина притежатели на грамофони проявяват стремеж към олекотяване на натиска върху иглата, с цел удължаването на живота `и.
Нека видим какво се получава с честотната характеристика на дозата, тъй като тя е основен показател за качеството на грамофонната доза и е в пряка зависимост от "прилепващата" /контактната/ способност на иглата към браздата, респективно от силата на натиска върху иглата.
При изпитание с тест плоча, съдържаща непрекъснат запис на различни честоти с еднаква амплитуда, се констатира, че този ефект е проявен в областта над 10 KHz.
При сигурен контакт на иглата за всички честоти "гърбицата" в честотната характеристика се дължи на собствния механичен резонанс на механичната система.
Колкото дозата е по-качествена, толкова този резонанс е изнесен в по-високочестотния обхват на характеристиката.
При недостатъчен натиск се забелязват няколко недобре очертани върха.

Крива на прислушване. При стереодозите този ефект се проявява още по-ясно, което може да се установи като честотната характеристика се съпостави с кривата на прислушване между каналите.
Кривата на прислушване се снема, като сигнала от тест плочата се възпроизвежда от единия канал, а характеристиката се снема от другия.
При добре подбрана сила на натиск двете криви имат съвпадащи по честота резонансни пикове.
В противен случай освен че се получава ефекта на резонансни гърбици, но и няма съвпадане между действителната резонансна честота на честотната характеристика и резонансния връх на кривата на прислушването.

В повечето случаи настройването се извършва добре и чрез слухов контрол.
За целта изберете добре записана плоча /за предпочитане с женски вокал/, на която не държите чак толкова много.
Правейки необходимите прослушвания на определен фрагмент от плочата, увеличавайте и намалявайте силата на натиск върху върха на иглата в рамките на предписаното от фирмата производител на дозата!
Следете внимателно промяната и характера на изменение на звука, особено промяната в гласовете на изпълнителите!
Изберете този вариант, който преимуществено е най-добър от всички и го фиксирайте.

Понякога оптималната сила може да излезе извън рамките на предписаното от производителя.
Ако тя е по-голяма и не надхвърля 3-4 грама не се притеснявайте!
Тази стойност не е чак толкова голяма за да разруши плочите ви.
Може евентуално малко да се намали животът на иглата вследствие по-високото триене, но какво от това?
Нали в края на крайщата се стремим да постигнем истински, точен и великолепен звук!

Сакума предпочита да слуша своята "Denon DL102" с натиск върху иглата по-голям от предписаните 3 грама, но това сигурно си заслужава!

Не забравяйте след окончателното установяване на силата на натиск върху иглата, да регулирате антискейтинга!

Окончателно регулиране на вертикалния ъгъл /VTA/.

Графика на изкривяванията.

При нарязването на лаковия оригинал, резецът на рекордера е разположен под някакъв ъгъл към плоскостта на диска - обикновенно 20 градуса /±5 градуса/.
Ако при следващото възпроизвеждане на такъв запис не бъде отчетен този ъгъл ще се получи изкривяване на сигнала.
Затова настройването на вертикалният ъгъл /VTA/ на иглата е много важен фактор в настройките.
Повечето производители на дози са приели този ъгъл да е 20 градуса и той се гарантира с хоризонталното установяване на рамото.
Не на всички дози иглодържателят е поставен под този ъгъл.
Освен това при поставянето на различен натиск върху иглата, /поради еластичността на иглодържателя/, вертикалният ъгъл се променя.
Затова в повечето случаи е необходимо допълнителна "финна" регулировка на /VTA/.

Ако ви харесва звукът, който сте получили при хоризонтално установено рамо, може да не експериментирате повече.
Но ако ви се иска да подобрите още повече качеството на звука то запомнете следното:

Регулиране на VTA.

- Когато повдигате рамото в основата му на въртене нагоре, то вие увеличавате този ъгъл.
- Когато го спускате надолу, вие го намалявате.
- С поставянето на голям /VTA / ъгъл се обострят високите честоти - стават по-ярки и наситени.
- С поставянето на малък ъгъл се засилват ниските честоти - стават по-бумтящи, което води до по-замазан и вял звук.

За окончателното регулиране на вертикалният ъгъл /VTA/, отбележете положението на височината на задната част на рамото.
След това го повдигнете с няколко милиметра и прослушайте фрагмент от плочата.
Свалете задната част на рамото на същото разстояние в обратната посока от маркираното положение и прослушайте същият фрагмент.
Повтаряйки тази операция няколко пъти определете положението в което звукът е най-добър!

Поставяне на вложка.

Когато рамото няма възможност да се регулира по височина, вертикалният ъгъл, може да се регулира и посреством подложки, които се поставят между дозата и държателя.

Запомнете, че настройката на задния ъгъл е една от най-трудно извършващите се настройки и обикновенно се прави с компромис!
Различни дози, различни ъгли на иглодържателя с иглата, различни дебелини на плочите и други фактори изискват компромисно решение!

10.Финални акорди.

Така настроения грамофон е необходимо поне 30 часа да се разработва.
През това време се напасват и приработват механичните части, гуменото пръстенче на иглодържателя, пришлайфва се върхът на иглата, снемат се вътрешните напрежения в детайлите.

Както виждате, добрата настройка на грамофона е дълъг и труден процес, може да отнеме дни, дори и седмици.
Ако не се чувствувате сигурни и уверени в извършването на манипулацийте, и за да не повредите дозата, съветвам ви да поверите настройките на опитен специалист!
Повечето от добрите и скъпи дози са термочувствителни, и това прави още по-сложна настройката на грамофона.
Трябва да се съобразяваме с околната температура, с влажността на въздуха, фактори които много пъти са от решаващо значение!
За сметка на това истински добрата настройка се отплаща с изненадващо добро качество на звука!
Можете да експериментирате и с редица други подобрения, като:

- Да добавите допълнително хидравлично демпфане на рамото.
- Да смените опроводяването в рамото със сребърен линцендрат, или от поликристална мед.
- Да елиминирате всички излишни спойки по пътя на сигнала от дозата до входа на коректора.

Когато направите всичко това и постигнете желаният от вас звук, можете спокойно да се наслаждавате на постигнатото, но не за дълго!
Направеното до тук, гарантира качествен звук в порядъка на 200-300 часа.
След това по законите на ентропията, системата се нуждае от нова настройка!

И още нещо много важно - не забравяйте да си чистите редовно иглите и грамофонните плочи, ако искате да имате перфектен звук!
Такъв е трънливият път към "истината"!
Желая успех на всички любители на грамофонните плочи и грамофона!

Разгледайте и останалите статии, като посетите раздела Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl".НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2009 год.