Модифициране на грамофон Continuum Caliburn
"Continuum Caliburn Castellon modification"


Грамофонът "Continuum Caliburn - Castellon" е създаден от известният австралийски дизайнер Mark Doehmann.
Механичното задвижване на грамфона носи наименованието "Continuum Caliburn", а носещата част под него "Castellon".
Този грамофон включва в себе си най-съвременни концепции и иновативни технологии налични до около 2005 гонина, когато е създаден.
Използвани са строга научна методология и компютърни програми за анализ на ограничени елементи, включително Patran и Nastran от mscsoftware.
От него са произведени и продадени само около 100 - 120 броя, поради високата себестойност, която е имал.
Ето някои от най-важните иновации, които притежава:

Грамофон Continuum Caliburn. 1. Вакуумна система за засмукване на грамофонната плоча с цел плътно притискане към повърхността на диска.
2. Ремъчно задвижване на диска с двигател захранван от акумулаторни батерии и с компютърно управление за поддържане на постоянна скорост на въртене. Стъпката за програмиране на скоростта на въртене на диска е до 1 стотна от оборота.
3. Диск с тегло около 40 кг изработен от запатентован материал и външна обвивка от магнезиева сплав.
4. Стандартен лагерен възел на диска с аксиално лагеруване върху стоманена съчма и твърда подложка, с вградена магнитна възглавница за аксиалния натиск.
5. Принудително смазване на лагерния възел на диска чрез маслена помпа, което заедно с магнитната възглавница редуцира аксиалното налягане върху съчмата само до около 3 кг. 6.Рамо с наименование "Cobra" от типа "unipivote" изработено от специален епоксидно-пластмасов композит.
7. Закрепването на армборда на рамото е реализирано на магнитна визглавница с цел елиминиране проникването на паразитни вибрации.
8. Специална основа "Minus К Vibration Isolator" вградена в носещата част на "Castellon", която се използва и под електронните микроскопи с цел елиминиране на вибрациите с ниски честоти идващи от пода.
9. Шаси от магнезиева сплав с включени кристали от цирконий с дебелина на стените 1 дюйм (2,54 см) имащо 40 пъти по-добър коефициент на демпфиране (поглъщане) на вибрациите в сравнение с обикновенните магнезиеви шасита.

За тези които искат да получат още по-подробни данни за този грамофон, могат да посетят множеството материали побликувани в интернет - примерно тази страница , или тази статия в сп.Stereophile.

Задачата, която ми беше поставена от притежателя на този грамофон, беше за поставяне на още 2 броя грамофонни рамена, с цел разшираване на възможностите му.
С помощта на г-н Румен Артарски шеф на фирма "Thrax audio", беше осъществен контакт с конструктора и производителя на грамофона г-н Doehmann, който да ни предостави допълнителна информация и чертежи на детайлите с необходимите размери.
За съжаление получихме само един чертеж с габаритните размери на армборда под рамото с оскъдна информация, тъй като грамофонът вече е спрян от производство.
Наложи се да приложим голяма част съобразителност и творчество, за да намерим подходящите решения за тази цел.
Някои ценни съвети относно разположението на рамената, както и материали за изработването на необходимите ни части, получихме от г-н Артарски.
Търсенето на подходящи решения, беше свързано с многократни посещения и разглобяване на грамофона, както и за уточняване на някои от размерите на детайлите, които предстоеше да изработим.
Това са снимки от вътрешността на грамофона:

Continuum Caliburn с премахнат горен капак.

Continuum Caliburn  с премахнат горен капак.

Решението, което взехме е едното рамо да се монтира на армборд разположен над двигателя за задвижване на диска, а другото да бъде изнесено извън габаритните размери на шасито и да бъде разположено отзад (откъм гърба).
Рамената които трябва да се монтират са Fidelity Research FR-60S със сребърно окабеляване и ротационно-тангенциалното Reed 5T с лазерно управление.
Тъй като FR-60S e 12 инчово дълго рамо взехме решение то да бъде монтирано отзад, а Reed 5T, което 9 инчово над двигателя.
За да се запази конструктивната цялост на шасито и да не се дупчи допълнително, решихме закрепването на външният армборд на дългото рамо да стане отвътре с помоща на планка и елементи преминаващи през задния технологичен отвор на шасито.
За монтирането на планката ще използваме част от болтовете които държат външната обвивка на шасито.
Планката е с дебелина 1 см и с помоща на 2 бр. малко по-дълги болтове се монтира отвътре.
За нея са закрепени насещи елементи, които преминават през отвора на шасито и държат отвън на подходяща височина армборда на рамото.
Армбордът е с дебелина също 1 см.

Разположение на закрепващата планка отвътре на шасито. Армбордът погледнат отзад за рамото Fidelity Research FR-60S

Всички детайли са изработени от алуминий, а армбордът и детайлите които се виждат отвън на шасито са анодирани в бяло, какъвто е цветът на шасито.
Ето изглед на вече монтираното рамо:

Fidelity Research FR-60S.

Изработването на арборда за Reed 5T е с по-голяма сложност.
Мястото над двигателя по начало си е било предвидено от конструкторите за монтиране на второ рамо.
На дъното на шасито има пробити отвори за закрепване на магнитите, които поддържат армборда на магнитна възглавница.
Отстрани на рамката на шасито също има пробити отвори, които са предвидени за обтегачите регулиращи височината и хоризонталната нивелация на армборда.
Ето две снимки, които показват начинът на закрепване на армборда под рамото "Cobra", на базата на което да осъществим конструкцията за изработване на армборда за Reed 5T:

Закрепване на армборда на рамото тип Cobra. Закрепване на армборда на рамото тип Cobra.

Четирите винта през бъбрековидните отвори държат дистанционери с монтирани на тях магнити, които са разположени едни срещу други с тези на дъното и работят на взаимно привличане.
С помощта на обтегачите, които са закрепени с по два винта отстрани на рамката и с подходящи здрави конци (връзла) се повдига армборда нагоре, така че между магнитите на дъното и тези на дистанционерите да се получи разстояние по-малко от 1 мм.
Целият армборд отдолу се дърпа от силите на магнитнитните полета, а отгоре се опъва от конците с помоща на обтегачите.
Единствената връзка на армборда с околното шаси е през конците и по този начин той се изолира от проникването на паразитни вибрации.
Ето снимки от изработването на армборда, който ще монтираме над двигателя:

Изработване на армборда за рамото Reed 5T. Изработване на армборда за рамото Reed 5T.
Изработване на армборда за рамото Reed 5T. Изработване на армборда за рамото Reed 5T.
Облепване на армборда за рамото Reed 5T. Обтегач и връзло за армборда за рамото Reed 5T. Дистанционер за армборда за рамото Reed 5T.

Армбордът има дебелина 20мм и е изработен от алуминий.
Освобождаването в средата е точно над шайбата на двигателя и е направено с цел безпрепятствено да се слага и подменя ремъка за задвижването на диска.
Отгоре е облепен със самозалепващо фолио на битумна основа за предотвратаване на евентуално звънене и разтрептяване.
Дистанционерите за магнитите са изработени също от алуминий, а обтегачите от месинг.
Дължината на дистанционерите е избрана така, че при окончателното настройване на армборда той да е на същата височна от дъното на шасито, както другия под рамото "Cobra".
Понеже дискът е с голяма височина, под рамото Reed 5T се поставя допълнителна основа, за да го повдигне до необходимата височина.
Ето снимки на армборда с монтираната допълнителна снова за закрепването на рамото Reed 5T:

Допълнителлна основа за рамото Reed 5T. Оцнова на рамото Reed 5T. Монтиране на основата върху армборда за рамото Reed 5T.

Следващите снимки са от монтирането на армборда.
Първо подбирам 4 двойки магнити с противоположни полюси.
Магнитите са с диаметър 20мм и височина 5мм, с отвор в средата за закрепване с винт.
Силата на привличне на 1 двойка магнити е около 10 килограма.
Четирите двойки магнити създават обща сила на привличане на армборда около 40 кг.
Конците от които се правят връзлата, трябва да са достатъчно здрави и да не се разтягат с течение на времето.
Те са оплетка от различен вид влакна и са ни изпратени от г-н Doehmann, така че не знам какъв е съставът им.
Започвам с монтиране на магнитите по дъното на шасито и на дистанционерите с подходящи за целта винтове, а след това и на обтегачите с връзлата за рамката:

Монтиране на магнитите, обтегачите и дистанционерите. Монтиране на магнитите, обтегачите и дистанционерите.

Следва поставяне на армборда и свързване посредством винтове за дистанционерите отгоре.
След това се закачат връзлата и армбордът се настройва по височина, чрез повдигане на обтегачите с помоща на винтовете:
Същевременно се следи да е добре ориентиран и нивелиран:

Закачане на връзлата на армборда за рамото Reed 5T.

Остава да се постави капакът отгоре на грамофона, на който предварително сме фрезовали отвора, през които да премине основата за закрепване на рамото Reed 5T.
С това приключвам дейностите във вътрешността на грамофона и преминавам към монтиране и настройване на всички рамена:

Монтиране и настройване на допълнително поставените рамена. Монтиране и настройване на допълнително поставените рамена.

Дозите които са монтирани на рамената са следните:
- На рамото "Cobra" - Koetsu Blue Lace
- На рамото Reed 5T - Kondo IO-M
- На рамото Fidelity Research FR-60S - My Sonic Lab Signature Platinum

Монтиране и настройване на рамената. Монтиране и настройване на рамената. Монтиране и настройване на рамената.

Следващият видеокип показва движението на върха на иглата върху шаблона, при рамото Reed 5T:

Върхът на иглата, при точен монтаж на дозата и спазено отстояние между центъра на въртене на рамото и остта на диска, трябва да се движи точно по линията на шаблона показан в клипа.
Допуска се леко изместване от порадъка на ±1мм.
След като съм настроил рамената и дозите, трябва да се настрои и състемата "Minus К Vibration Isolator", тъй като общото тегло на шасито сега е по-голямо.
Ето снимки на тази система в близък план:

Minus К Vibration Isolator. Minus К Vibration Isolator.

Следващият видеоклип показва действието на "Minus К Vibration Isolator":

Следва тестване на грамофона.
Ето снимки и описание на някои от компонентите на системата за слушане:

Системата за слушане на музика. Системата за слушане на музика.

Системата за слушане на музика. Системата за слушане на музика.

- MC трансформатор - KSL-SFz - Kondo Audio Note
- Предусилвател - M1000 MkII - Kondo Audio Note

Системата за слушане на музика. Системата за слушане на музика.

- MC трансформатор - Western Electric
- Крайни стъпала моноблокове - Gakuon Kondo Audio note.

Системата за слушане на музика. Системата за слушане на музика.

- Озвучителни тела - JM Lab Grande Utopia EM Loudspeaker

На останалите компоненти като кабели и други аудиоисточници, тук няма да се спирам.
Тях ще ги покажа и коментирам някои друг път.
Ефектът от модификацията си заслужава!
Кристален и детайлен звук - мечта за всеки аудиофил!
Жалко, че не всички имат възможността да го чуят!
Ето и няколко клипа от прослушването:


Прочетете и другите статии.


НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2020 год.