Слушане на фоно коректори - част 1 "Phono correctors listening - part 1"Наскоро група приятели водихме интересен разговор за различните нюанси на звука, при възпроизвеждане с различни видове RIAA коректори - лампови и полупроводникови.
За да си изясним различията, решихме да се съберем и да направим прослушване на няколко различни фоно коректора.
И понеже нямахме възможност за широк избор се спряхме на два лампови и един интегрален.
Единият лампов е мой, който е разгледан подробно тук, другият е на Велински, а третият на Цветан Рацов.
Това са снимки на коректорите, участващи в прослушването:

Коректорът на Велински. Коректорът на Велински. Коректорът на Цецо. Моят коректор.

Прослушването направихме на аудио системата на д-р Тотев в неговата къща.
Системата на доктора се състои от активни 3-лентови тонколони производство на фирмата Genelec, вградени в стените на стаята за слушане.
Стаята е акустично обработена, чрез поставяне на заглушителни елементи по стените, тавана и пода.
В интерес на истината за първи път можах да видя и чуя вградени тонколони и бях приятно изненадан от възможностите на системата.
Грамофонът е EMT938 с оригинално фирмено рамо и доза EMT-TSD15.
Фонокоректорът и дакът (24 x 196) са с допълнително акумулаторно захранвване и са произведение на Цветан Рацов.
Сигналът от MC дозата се подава, чрез повишаващи MC трансформатори вградени вътре във фонокоректора.
В дака има вградено трафоволюме (TVC) на фирмата Sowter, с което се регулира силата на звука от всички източници.
Всички устройства (без грамофона) са балансно-симетрично изпълнени и свързани с балансни кабели.
Това създаде някои проблеми при свързването на останалите коректори участващи в прослушването.
Следващите снимки са от стаята за слушане:

Аудио системата на д-р Тотев. Аудио системата на д-р Тотев.
Активна колона Genelec. Грамофон EMT938. Фонокоректор, DAC и захранване. Транспорт на Philips със захранването му.

На снимката в дясно са показани CD транспорт модел Philips professional Pro 2, с отделно захранване.
Кутиите с дървена облицовка са правени допълнително.
Захранването на аудиосистемата от мрежата е през мрежов филтър.
Проблем както вече отбелязах, ни създаде свързването на ломповите коректори с Genelec колоните, тъй като изходите им не са симетрични.
Освен това трябваше да се помисли и за начина на регулиране на силата на звука след коректора, тъй като трансформаторите на Sowter са вградени в дака на аудиосистемата.
Това наложи използването на допълнително TVC производство на SAC Thailand с изводи на чинчове.
Краткото време преди прослушването не позволи да преработим изходите на трансформаторите на SAC в балансно-симетрични.
Затова на практика направихме набързо някакви преходни кабели със замасяване на единия от симетричните входове на активните колони.
Освен това ниският входен импеданс на SAC трансформаторите, не позволи те да се съгласуват добре с изходното съпротивление на ламповите фонокоректори.
Тези обстоятелства опорочиха малко прослушването, но независимо от всичко то беше проведено!
Ето още снимки на аудио компонентите и от "атмосферата" в стаята за слушане:

Аудио системата на д-р Тотев.
Част от участниците в прослушването.
TVC-SAC Thailand.
Грамофон EMT938.
Мрежов филтър.

На долните две снимки в средата и в дясно от нея са показани трафоволюмето производство на SAC и мрежовият флтър.
Отгоре е показана снимка с някои от участниците участващи в прослушването.
А това е част от музикалния материал, който слушахме:

LP1. LP2. LP3. LP4. LP5.

Много ми е трудно да опиша резултатите от прослушването, поради следните причини:
1.Звуковият материал не беше подбран предварително и в него не беше включена никаква класическа, или симфонична музика.
2.Слушането ставаше на случаен принцип, като всеки си пускаше каквото желае от фонда на домакина, или от плочите които носех аз.
3.Ламповите коректори не бяха напасвани добре към системата за слушане поради по-горе изброените причини.
Ламповият коректор на Велински показа добър баланс на звука, но за съжаление силата на сигнала от него беше толкова слаба, че слушахме със завъртяно копче на макс от TVC-то.
Моят коректор въпреки че е с изходни трансформатори (Rизх. = 600-700 ома), също се товареше от трафоволюмето, но все пак даде по-силен сигнал.
В заключение - и трите коректора показаха много добро ниво.
Коректорът на Цецо (изпълнен с интегрални схеми) имаше по-агресивен характер в сравнение с ламповите.
Ламповите пък показаха мекота и финес при възпроизвеждането на високите честоти.

За да не остане съмнение в коректността на прослушването, в скоро време ще бъде проведено повторно такова.
За целта ще бъде предварително уточнен музикалният материал и решен проблемът с конектването на ламповите коректори.
Резултатите от нея ще отразя допълнително.

Разгледайте и останалите статии, като посетите раздела Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl".
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2013 год.