Слушане на доза Benz Micro MC Glider SL
"Listening to cartridge Benz Micro MC Glider SL"Искам в този репортаж да ви запозная с впечатленията ми от прослушването на една от "знаменитите" дози на фирмата Benz Micro, а именно MC Glider SL.
Група приятели ми се обадиха и ме поканиха на това събитие.
За целта взехме необходимите (според вижданията на всеки един от нас) грамофонни плочи и отидохме в собственика на дозата за да `и чуем гласа.
Преди да ви покажа снимки от събитието и да ви разкажа за него - ето малко данни за дозата:

Дозата е от средно-ценовата категория на фирмата Benz Micro, с цена около $1000.
Разположението на трептящата система - игла, иглодържател, бобинки е в конструкция "открит" тип.
Това прави дозата по-слабо чувствителна към резонансите при затворен обем в сравнение с другите видове дози.
В същото време при почистване дозата е много уязвима към повреждане поради това, че бобинките `и са открити.
Всяко едно по-невнимателно движение може да ви струва солидна цифра в зелени банкноти!
Това обстоятелство се подсилва още повече от факта, че дозата се доставя без предпазител!
Нали си представяте какво спокойствие, сръчност и търпение се изисква при монтирането и настройката?!
Дозата се доставя в малка кутийка в която са поставени техническите данни, листче със снетата честотна характеристика от контрольора, както и малко нивелирче необходимо за настройките.

Ето малко снимки за да добиете визуална представа как изглежда доставката и външния вид на самата доза:

Опаковъчната кутия. Съдържанието на кутията. Дозата - монтирана и настроена.

Подобни (като конструкция) на тази доза са Sumico Blue Point Spesial и някои от МС дозите на Van Den Hul - Canary, Condor Special Edition и Colibri Special Edition.
Изходното напрежение на дозата е 0,4 mV и затова е включена към RIAA коректора, чрез DIY повишаващи трансформатори с преводно отношение 1:14.
Автор на трансформаторите е Константин Цветков - един от нас четиримата присъствали на събитието.
Кабелът от дозата до трансформаторите е "Mogami".

Техническите данни.
Честотната характеристика.   Кутията с RIAA трансформатори.
Трансформаторите са поставени в алуминиева кутийка на която са монтирани входните и изходните RCA конектори.
Връзката от трансформаторите до RIAA-предусилвателя е с DIY екраниран кабел.
Грамофонът на който беше монтирана дозата е професионален модел на Technics SL-1025 включващ в себе си следните компоненти:

- директдрайв задвижване SP-25
- антирезонансно шаси модел SH-15B2
- рамо EPA-A250.

Ето още малко снимки на грамофона, защото този модел на Technics наистина си заслужава:
Грамофон Technics SL-1025. Задвижването. Кварцово стабилизиран стробоскоп.
Грамофонно рамо EPA-A250. Грамофонно рамо EPA-A250. Опорният възел на рамото с противотежестта.

Системата на която направихме прослушването е Denon (с модифиициран RIAA коректор) и DIY двулентови колони - басрефлексен тип:

Озвучителните тела.
Системата Denon.
Някои от грамофонните плочи.
За да имаме база за сравнение, а и за "тренировка" на слуха започнахме със слушане на CD.
Все пак необходимо беше известно време, за да се запознаем с баланса и характера на звука от системата, преди да преминем на винил.
Домакинът на срещата предложи следната поредица от плочи - Black Sabbath, Stenley Clarck и Chuck Mangione с изпълнението Children Of Sanchez.
След това прослушахме и другите плочи които носехме.
В процеса на прослушването , бяха пускани различни стилове музика, с цел да добием ясна представа за качествата на дозата.
Първото което направи впечатление е положителната промяна в качеството на звука при преминаване от CD към винил.
Без да се впускам в прекалени подробности и хвалби - всеобщото мнение на всички беше, че дозата дава много балансиран и равен звук в целия звуков диапазон.
Тази характеристика я притежават само по-качествените и скъпи дози и смея да ви уверя, че тази доза наистина си заслужава всеки цент.

Накрая нека да спомена, че събитието беше достойно отпразнувано и полято с добра и качествена бира.
Ето снимка на компанията:

Обща снимка 2.

Разгледайте и останалите статии, като посетите раздела Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl".

НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2011 год.