Профилактика на грамофонно рамо Grace G-707
"Grace G-707 tonearm prophylaxis"На тази страница ще покажа профилактиката на едно качествено грамофонно рамо каквото е Grace G-707.
Рамото има стационарен шел и малка ефективна маса, което го категоризира като ултра леко рамо, изискващо дози с висока гъвкавост на окачването.
Използаната тръба е с диаметър 6 мм със специално твърдо покритие, с цел намаляване на последствията от резонансите до минимум.
Рамото е с лагерна система тип "gimbal" в която е вложен опита на повече от 10 години непрекъснато производство и усъвършенстване.
В нея са монтирани прецизни съчмени лагери, изискващи за преодоляване на триенето по-малко от 20 милиграма усилие.
Задаването на натискът върху иглата се извършва директно от самата противотежест, чийто нониус е разграфен с точност до 0,1 гр.
Ето общ вид на рамото и техническите му данни:

Specifications: Overall length: 313 mm Effective length: 237 mm Arc of movement: approx 80° Stylus overhang: 15 mm Bearing friction: less than 20 mg Stylus pressure adjustments: 0,1 g Suitable cartridge weight: 4,5 - 12 g
Рамо Grace G-707.

И още малко снимки от друга гледна точка:

Рамо Grace G-707. Държач на дозата. При огледа на рамото се установи, че микролифтът не задържа рамото стабилно в горно положение и при леко разклащане спуска самоволно рамото.
Освен това не работи плавно и спуска рамото прекалено бързо.
За сметка на това лагерната му система е в отлично състояние.
С цел намаляване на резонансите, главата "shell" за монтиране на дозата е несменяема и е закрепена неподвижно за тръбата.
Рамото има интересно изпълнен антискейтинг, чрез лостова система, тънка нишка и малка подвижна тежест.
Чрез преместване на тежеста по едната ос се регулира силата на антискейтинг.

Следват снимки от разглобяването на рамото:

Разглобяване на рамото. Винт за регулиране по височина на рамото. Интерес представлява устройството за повдигане и сваляне на рамото във височина (регулиране на VTA), което става чрез завъртане на шайбата с ръкохвватката показана на втората снимка.
С помоща на винт навит в шайбата, върешността на който се движи по спираловиден канал, може да се повдига стъблото (основата), без да се налага да се използва винтът и гайката за закрепване на рамото.
Както при всяка профилактика, ще се наложи пълно разглобяване с цел почистване и смазване лагерите на рамото.
Този път пропуснах да направих снимки от почистването и смазването на лагерите, но това не е голям пропуск.
Тази процедура е ясна понеже е повтаряна много пъти.

Ще се спра по подробно върху профилактиката на микролифта:

Профилактика на микролифта. Причината за самоволното спускане от микролифта се оказа износване на участъка в каналчето, където се опира гърбицата на задвижващото лостче при повдигнат микролифт.
Този проблем го реших, чрез леко препилване на плитко фиксиращо каналче в износения участък с помоща на тънка часовникарска пила.
След това механизмът на микролифта беше почистен и промит от опилките и старото масло.
Буталцето и цилиндърчето в което се движи, бяха обмазани старателно с гъсто силиконово масло 400000 - 500000 cSt (санти-Стокса).
След тези процедури, микролифтът беше сглобен и изпробван. Профилактиката му се оказа напълно успешна - не се забелязаха някави отклонения от правилното му функциониране.

След като прииключа с профилактиката на Grace G-707, трябва да го монтирам на мястото на SME рамото върху грамофон Audio Linear TD4001.
Понеже двете рамена имат различни основи за закрепване, се наложи да се изработи специална монтажна основа-преходник.
Основата има външните размери както на основата на SME 3009 Imprоved и същото местоположение на закрепващите винтове към плинтуса на грамофона.
Отворът за закрепване на рамото вместо елипсовиден (както е при SME) е кръгъл и е пробит допълнително след това, чрез използване на специален шаблон.
Разстоянието между остта на въртене на рамото и остта на диска е точно 222 мм.
Основата е изработена от тънка месингова ламарина на фреза, след което е боядисана с черна боя.
Ето снимки от монтирането на основата и рамото:

Монтиране на основата. Монтиране на основата. Монтиране на рамото. Рамото в монтирано състояние.
Съединител за кабелите на рамото. Монтиране на доза Elac STS455. За да свържа рамото с RIAA коректора, ми трябва специален съединител петица.
За мое щастие, с малка преработка успях да приспособя сигнална мъжка петица тип DIN за целта.
В противен случай щеше да се наложи допълнително закупуване на точния тип съединител за рамото.
Дозата предоставена ми за монтиране е ELAC STS455.

Ето снимки от настройването на рамото и дозата:

Настройване на хоризонталния ъгъл. Настройване на хоризонталния ъгъл. Настройване за хоризонталност на рамото. Прослушване.

При направата на прослушвания на различен стил музика установих, че това рамо по нищо не отстъпва на SME 3009 Imprоved, като дори в някои отношения Grace G-707 го превъзхожда.
Чувствителността на рамото е уникална!
Впечатлен съм и от възможностите на MM дозата ELAC STS455 - която на моменти се доближава до звученето на качествена MC доза!
Приключвам статията с чувство на удовлетворение и добре свършена работа.
Замяната на SME рамото с Grace G-707 за този грамофон се оказа удачен вариант.

Разгледайте и останалите статии, като посетите раздела Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl".
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2014 год.