QRK-12C - рехабилитация "QRK-12C - refurbished"Наред с легендарните модели грамофони на фирмите EMT и Thorens, съществуват и американски такива като Russco и Rek-O-Kut, притежаващи също отлична механика.
В тази статия ще ви запозная с модела - QRK-12C.

QRK са линия грамофони производство на американската компания Russco Electronics.
Russco Electronics е основана в САЩ от Russell Friend през 1945 година.
Името Russco е съчетание на букви от имената на иновативния инженер и бизнесмен Russell C. Friend (1920-2011) наричан накратко Russ.
M-r Russell C. Friend. Компанията се е намирала в Clovis, California, а първите грамофони Russco се появяват в края на 1950 год.
Самият модел QRK-12C е задвижван с паразитна гумена ролка и е пуснат в производство през 60-те години на миналия век.
Цифрата 12 означава големината на диаметъра на диска - 12 инча (30 см), но са произвеждани и модели на QRK с 16 инча диаметър - (40 см).
Грамофонът изглежда внушително и е построен да издържа "апокалипсиса" - на външен вид прилича на бронирана бойна машина.
Невероятната простота на дизайна, съчетана с голямата износоустойчивост и здравина на конструкцията, го правят предпочитан от много американски студия и радиостанции по онова време!
Безбройни са хитовете по американските радиостанции от близкото минало, чието първо излъчване е ставало именно от този грамофон.
Освен студийни грамофони, компанията е произвеждала фоно-коректори, грамофонни рамена, смесителни конзоли и други аудио компоненти.
Едно от известните рамена на фирмата e Russco RTA-12.
QRK-12C се е произвеждал само като шаси за монтиране на плот, или конзола.

Това е техническата спесификация на грамофона по данни на дистрибуторската фирма на QRK през 1970/80 - Broadcast Electronics Inc. A FILMWAYS Company:
Specifications: 3-Speed Weight 12” Mod. QRK 12C Motor Type HS. Rumble in NAB Figures -48 db Typical Start Up Time 33=1/16 Rev; 45=1/10 Rev; 78=1/2 Rev; Capstan Material Pheonolic Wow and Flutter Less Than 0.1% Speed regulation +1% - 0 Platter weight 5 lbs Dimensions 381 x 394 mm Weight 21 lbs
Грамофон QRK-12C.

Грамофонът, който пристигна за профилактика при мен има сириен № A5076J.
Ето снимките, които направих при първия оглед:

Общ поглед. Поглед отгоре. Механизъм за задвижване на диска.
Накрайник за смяна на скоростите. Поглед отдолу. Платер (диск)

Още от пръв поглед се вижда "ювелирната" изработка на грамофона!
Шасито представлява масивна отливка от алуминий, на което от долната страна са направени ребра за допълнително уякчаване.
Мощният синхронен двигател е закрепен на суб-шаси представляващо също алуминиева отливка.
Двигателят е закрепен за суб-шасито с помоща на четири винта и фетрови изолационни шайби.
Суб-шасито е изолирано от основното шаси в три точки с помощта на специални гумени тампони.
По този начин са взети мерки вибрациите създавани от електрическия двигател, да не достигат до основното шаси.
Лагерът на диска, както и закрепването на самото рамо е директно на основното шаси.
За монтиране на рамото са пробити специално за целта отвори.
За този грамофон препоръчително е използването на рамена като: Gray/Micro-Trak, Micropoise, Shure, Audio Technica, Grace, Russco.
Пробитите отвори (според мен) съответстват на монтажните отвори на рамото Micro-Trak 303 - често използвано с този грамофон.
Дискът представлява прецизна алуминиева отливка отлята под налягане, която след това е стругована и изглежда като полирана.
Тежи само 5 либри (около 2260 гр.) и е като "произведение на изкувството".
Качеството на изработените детайли показва нивото на машинното обурудване и технологията, която са имали по онова време американците.
По-малкото тегло се компенсира напълно от безшумния лагер с диаметър 16 мм, който работи в маслена възглавница (обвивка от маслен филм).
Ето допълнителни снимки за да добиете по-пълна представа за конструкцията и качествата на грамофона:

Поглед отдолу.
Изолиращ гумен тампон на субшасито.
Свързването на двигателя.
Ос на лагера. Ос на лагера.

Лагерната втулка тук е цяла за разлика от тази на Thorens 124, където те е от две части.
Върху вала е издълбан маслен канал за подкачване на маслото и по този начин да се обмазва цялата повърхност на лагера по височина.
Аксиалното усилие се поема от съчма разположена в долната част на лагера.
Развъртането на диска става за части от секундата, тъй като двигателите монтирани на тази машина са от синхронен тип и доста мощни.
На този модел е монтиран двигател Teac, което означава, че грамофонът е произведен в периода 1975-1976 год.
Тогава са били монтирани Teac двигатели, а иначе са били използвани и други модели като: General Industries (1955-1965), Asland (1955-1965), Bodine Electric (1965-1970), Redmond Engineering (1970-1973), Howard Industries (1973-1975), W.S.M. Inc (1975-1977), Ashland (1977-1978), Shinano Kenshi (1978-1980).

Двигателят на Teac. Накрайникът от pheonolic. Върху оста на двигателя е набит накрайник имащ набор от диаметри съответстващи за различната скорост на въртене на диска - 33,45 и 78 об/мин.
При различните модели на Russco този накрайник е изработван от различен материал - стомана, месинг, пластмаса.
На този модел накрайникът е от материал "pheonolic" - подобен на стъклотекстолит, с цел по-малка тежест, по-добър баланс и по-добро сцепление.
По данни на фирмата производител - за намаляване на вибрациите предавани от двигателя - окончателното уточняване на диаметрите на накрайника се извършва в сглобено състояние (след набиването му върху остта на двигателя), при работещ електродвигател.
Всички елементи по ротора на двигателя се разполагат така, че конструкцията да e статично балансирана.

Оборотите на диска при този грамофон не могат да се регулират, а и не е необходимо.
Целият механизъм за предаване на движението е така конструиран, че се гарантира необходимата точност на оборотите на диска.
Допускът на предавателното отношение е в интервала от 0 до +1%.
В този допуск е предвидено и евентуалното износване на диаметрите на предавателлния механизъм в процеса на експлоатация.
Скоростта на въртене на диска зависи от оборотите на двигателя, диаметрите на накрайника и вътрешния диаметър на диска.
Диаметърът на паразитното гумено колело не оказва влияние върху скоростта на въртене на диска!

Ето последователността на работа при започването на профилактиката:

Мрежов трансформатор преди ремонта. Мрежов трансформатор след ремонта. Започнах от захранващия автотрансформатор, които имаше отскубнат край на една от намотките.
Имах късмет, че това беше извод от най-външният слой на макарата.
След внимателно развиване на външната изолация, изтеглих края на скъсания проводник.
За да може присъединителните проводници да не се крепят залепени само с лепенка, поставих допълнителна платка с контактни площадки за запояване.
Платката захванах и пристегнах към макарата с помощта две свински опашки, а крайщата на бобината и на свързващите проводници, запоих към контактните площадки.
Получи се доста здраво и надеждно решение!

След това свързах трансформатора и захраних грамофона.
При включването на предавката задвижваща диска се появиха вибраций, което ме накара веднага да проверя състоянието на паразитната ролка.
При изваден диск, когато ролката се зацепва само със съответния диаметър на накрайника на двигателя, ясно се забелязваше биене вследствие деформащия на гумата.
При този род грамофони когато гумената ролка остане дълго време притисната към тънката ос на двигателя гумата се деформира непоправимо.
При направения оглед ясно личеше следата от натиска върху гумената периферия.
В такъв случай може да помогне само евентуалното намаляване на външния диаметър на ролката до изчезване на следата, но този вариант не винаги е успешно приложим.
Добре, че собственика на грамофона беше излязъл предвидлив и беше закупил резервна ролка.
Ето снимки от смяната на ролката:

Старата гумена ролка. Старата и новата гумени ролки. Гумената ролка, след смяната.

След смяната, вибрациите предизвиквани от старата ролка изчезнаха.
Долавяше се само едва доловима лека вибрация по корпуса на грамофона, когато се докосваше с ръка.
Личеше, че тези вибрации са с по-голяма честота и те можеха да се предизвикат само от елемент с по-високи обороти.
По високи обороти от поразитната ролка има само двигателят.
При работа на празен ход, двигателят работеше безшумно и не се усещаха никакви вибрации и трептения.
Вибрации се появяваха само в натоварено състояние на двигателя!
Разсъждавайки относно вероятните причини за възникване на вибрациите стигнах до следните изводи:
- луфт в лагерите на двигателя;
- леко изкривена ос в горната част на двигателя;
- неравномерно износване на диаметрите на накрайника от "pheonolic";

Започвнах с разглобяване и профилактика на двигателя:

Перка, винтове и фетрови шайби от разглобяването на двигателя. Почистване и смазване на двигателя.

С цел да не избивам накрайника от оста, двигателят беше разглобен частично.
Лагерите му бяха промити със спирт за да се разтворят остатъците и натрупаната мърсотия от старото масло.
Проверката на лагерите не показа наличие на хлабини и луфт между оста и лагерните втулки!
След това двигателят беше сглобен, а лагерите му смазани отново с машинно масло.

Направено беше и измерване за евентуално неравномерно износване на диаметрите на накрайника, но такова не беше установено.
Наличието на радиално биене беше констатирано, чрез следата оставена от черен флумастер, чийто писец постепенно се доближаваше към въртящият се накрайник.
Следи се получаваха само от едната страна по диаметъра.
С грубо приближение големината на биенето вероятно беше от порядъка на 1 - 2 десети от мм.
Очевидно е, че по някакви причини е настъпило изкривяване на оста на двигателя, или пък накрайника от "pheonolic" се е изместил спрямо остта на двигателя.
Може би при транспорта, или някой преди мен да е изваждал накрайника и след това при обратното му набиване да не спазил точната ориентация между двата детайла.
По-горе писах, че за да се елиминира евентуално радиално биене, окончателната обработка на диаметрите на накрайника става, когато вече е набит върху оста на двигателя.
Започнах проби, чрез леко (не докрай) изваждане на накрайника, след което малко го завъртах спрямо оста и го вкарвах обратно с надеждата да открия вариант с нулево биене.
При тези манипулации съществуваше голям риск в следствие на раздвижването, връзката между двата детайла да стане хлабава и да започнат да превъртат един спрямо друг.
Слава Богу всичко премина добре и с няколко операции успях да попадна в положение, където не личеше да има биене.
Сега вече всичко беше наред и при пипане с ръка по корпуса на грамофона не усещах трептения и вибрации.

Лагерен възел на диска. водачите за превключване на скоростите. Свързване на мрежовият ключ. Мрежов ключ. По-нататък следваше измиване, почистване и проверяване износването на опорния лагер на диска, което направих на място без да демонтирам лагерния възел.
Луфтът беше малко по-голям, но трябва да се има на предвид, че благодарение на винтовия канал маслото се изкачва по височината на лагера и след това се стича надолу под действие на собственото си тегло в луфта между оста и втулката.
Така,че този луфт е необходим за правилната циркулация на маслото, а предимството е че оста работи в маслен филм.
При този тип лагери освен, че триенето и износването са по-малки, самият лагер е и по-безшумен.

За останалите манипулации щеше да ми се налага често да обръщам грамофона и ако лагерът е пълен с масло това щеше да ми създаде проблеми.
Ето защо за по-нататъшните проби, намазах оста на диска тънко с грес.
Следващото, което предприех е почистване и смазване на лагерните втулки и водачите от механизма за превключване на скоростите.
За пускане и спиране на електродвигателя на грамофона беше монтиран и мрежов ключ.

След като всичко което трябваше да се смени и изчисти беше направено, започваше най-деликатната и трудоемка част:
- прецизно регулиране на всички механизми.
- анализ на всички паразитни шумове в механиката с помощта на стетоскоп и предприемане на мерки за отстраняването им, или намаляването им.

Новата паразитна ролка която беше поставена се оказа с 1,5 мм по-малък диаметър от предишната.
На 45 и на 78 об./мин зацепването беше добро, докато на 33 об/мин движението от двигателя не можеше да се предаде ефективно.
За елиминиране на проблема се наложи леко изместване на двигателя с 1,5 мм напред и регулиране на степента на зацепване, чрез необходимият за целта винт.
След това беше проверено превключването на механизмите, с цел да няма и най-малкото заяждане, или запъване, както и за излишни луфтове.

Прослушването със стетоскоп се започва при спрян ел.двигател.
Първо се проверява диска който се развърта на ръка, оставя се да се върти по инерция и се слушат шумовете издавани от лагерния възел.
Слушат се вибрациите върху основното шаси (корпуса) на грамофона, тъй като там е предвидено да се монтира рамото.
При първото прослушване долових тихо чегъртане, което не беше добре.
За да съм сигурен в работоспособността на лагерния възел изчистих греста от лагера и го смазах с по-гъсто моторно масло в количество около 1 куб.см.
При повторното развъртане и слушане вече не долавях никакви шумове, тъй като явно лагерът вече работеше в маслена възглавница.
По предписание на фирмата, смяната на маслото трябва да се извършва на всеки три месеца при условие, че грамофонът работи непрекъснато по 24 часа в денонощието.

Следва проверка на шумовете издавани от ел.двигателя.
За целта двигателят се пуска в ход, като останалите механизми предаващи движението трябва да са изключени.
Със стетоскопа се проверява за наличие на шумове предавани от двигателя върху колпуса на грамофона.
При този двигател всичко беше наред, тъй като в слушалките се чуваше само едва доловимо бучене от мрежовото захранване.

Последната проверка със стетоскоп извърших с включени механизми за предаване на движението към диска.
При това прослушване установих тих триещ звук придружен от слабо потракване, което явно се дължеше на недобре сработилият нов лагер на паразитната ролка.
Триенето с течение на времето щеше да утихне след напасване на повърхностите на оста и втулката, но потракването явно се дължеше на прекомерна хлабина в лагера.
Явно оста се е поизносила и в следствие на това от време на време се чуваше слабо потракване, което не беше желателно.
За да елиминирам проблема разглобих ролката, почистих оста и втулката и ги смазах с графитна грес.
Тъй като изискванията към лагера за безшумност са високи, аксиалният луфт регулирах посредством найлонови шайби.
При това положение шумът от триене силно намаля, а почукването почти изчезна.
За сега този възел може да работи в това състояние, а когато луфтът се увеличи още, ще се наложи да се поръча, или изработи нова ос.

С това приключвам профилактиката на този грамофон.
Междувременно собственикът ми донесе и новата му "къщичка", където ще го монтира.
Кутията е изработена от масив на бук и ясен и тежи около 15 кг.
Ето още снимки на кутията и на грамофона заедно с кутията:

Кутия от масив. Кутия от масив. QRK-12C общ поглед.

За финал реших да полирам допълнително периферията на диска и да освежа лостчето за превключване на оборотите, което беше надрано.
Върху диска се слага кече, така че видима остава само малка част от периферията му.
Ръчката след заглаждането трябва да се никелира, или кадмира, за да не ръждясва.

Лостче за превключване на оборотите Лицев панел.

Ето малък клип показващ работата на QRK-12C:

Разгледайте и останалите статии, като посетите раздела Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl".
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2012 год.