<,,tr> ,

Проект с грамофонно рамо Reed 5T
"Project with tonearm Reed 5T"B тази презентация ще представя един интересен проект реализиран с грамофонно рамо "Reed 5T".
Рамото "Reed 5T" се произвежда от Латвийската фирма "Reed" и беше представено за първи път на изложението в Мюнхен през 2017 год.
По своата същност, това е ротационно-тангенциално рамо, което използва специален лазерен датчик, чрез които се задвижва основата на рамото, така че радиусът прекаран през върха на иглата и остта на въртене на диска, винаги да бъде перпендикулярен към остта на рамото.
С други думи, основата на рамото се придвижва по специална крива траектория напред с помоща на допълнителен двигател, за да може винаги остта на рамото да сключва прав ъгъл с радиуса прекаран през върха на иглата и остта на върене на диска на грамофона.
Ето графична интерпретация на принципът на действие на това рамо, свалена от сайта на фирмата: "http://www.reed.lt/"


графика

С буквите А1 - А3 е означен върхът на иглата, а с буквите B1 - B3 центърът на въртене на рамото.
С P1 е обозначен центърът на въртене на диска с грамофонната плоча.
Вижда се, че за да се изпълнят гореспоменатите условия, основата с центърът на въртене на рамото, трябва да се придвижва по частта от дъгата обозначена с токите B1 - B3 на окръжността с център P2.

С този принцип на работа, тези рамена са напълно еквивалентни на чисто тангенциалните рамена, чиято основа се движи по права линия.
Друг е въпросът, доколко технологично изпълним е всеки един от двата варианта и доколко той е икономически целесъобразен.
Но както казват старите хора - "За всеки влак си има пътници".
На същият принцип работи и рамото на Frank Schroeder - Linear Tracker, задвижвано изцяло само от магнитна система, вместо от двигател с допълнителна електроника.

Нека сега да се спра на проекта, с реализирането на който бях натоварен.
На разположение ми бяха дадени:
- грамофонно рамо "Reed 5T;
- грамофонна доза "Goldfinger" на фирмата Clearaudio ;
- задвижване за грамофон, реализирано на базата на грамофон Lenco 75;

Задвижването на диска е реализирано на базата на стар проект за грамофон, с плинт от изкуствен камък "кориан" с дебелина около 5 см. и метална плоча, на която са монтирани механичните елементи.
В процесът на работа, беше взето решение металната плоча да се изработи отново от алуминиев лист с дебелина 5 мм и външната иповърхност да се обработи така, че да се доближи максимално до визуалният изглед на рамото.
Плочата от кориан решихме да се полира от горната страна и да се облече в дървена рамка от екзотично дърво.
Ето снимки на елементите от задвижването на грамофона:

Метална плоча Метална плоча Задвижване

Метална плоча Метална плоча Метална плоча

На горната снимка в средата и в дясно е показана планката на която е монтиран двигателят.
Закрепването е извършено, чрез три конусовидни спирални пружини, с цел минимизиране на вибрациите.
Долните две снимки са общ изглед отгоре и отдолу на плинта.

Plint Plint

Следващите снимки са от процеса на сглобяване на задвижването:

Задвижване Задвижване

На горните снимки са показани лостовите системи, чрез които се управлява задвижването.
На лявата снимка е показан лостът за задвижване на диска отговарящ за зацепването на паразитното колело към остта на двигателя и повърхността на диска.
На дясната е лостът за смяна на оборотите на диска, като положението напред е за 33 об./мин, а положението назад за 45 об./мин..
Алуминиевата плоча с лостовите системи е захваната здраво за плинта от кориан, посредством достатъчно на брой дълги винтове и гайки.

Задвижване Задвижване

Следващата стъпка е монтиране на рамото.
Рамото пристигна комплектовано в един кашон заедно с акумулаторно захранване 12V.
Това рамо притежава захранване състоящо се от 2 бр. акумулаторни батерии, с цел самостоятелно задвижване и управление, независимо от захранващата мрежа 230V.
Двата акумулатора гарантират 15 часа непрекъсната работа, преди да се заредят отново.
Възможен е и вариант, докато рамото работи с едната батерия, другата да се зарежда едновременно с това от мрежата.
Ето още снимки от разопаковането и монтирането на рамото:

Опаковъчната кутия на Reed 5T Reed 5T Reed 5T

На горната снимка в дясно, над основата на рамото, се вижда пластмасовият шаблон служещ за отбелязване на монтажните отвори за закрепването на основата.
С помощта на този шаблон, са белязани и пробити отворите в плинта, още преди горната повърхност на камъка да се полира.
Сега ми предстои да проверя с него, дали монтажните отвори са пробити точно на фрезата с ЦПУ:

Монтажните отвори за монтиране на рамото Проверка с шаблон

След като установявам, че всичко е точно, продължавам с разопаковане на рамото и монтиране на фланеца към повърхността на плинта:

Reed 5T Сваляне на фланеца Монтиране на фланеца

Следва монтирането и на останалата част от рамото:

Монтажните отвори за монтиране на рамото Проверка с шаблон

Монтажните отвори за монтиране на рамото Проверка с шаблон

Сега ми предстои да монтирам дозата Goldfinger и да направя грубите настройки на рамото.
Необходимо е точно установяване на върхът на иглата спрямо остта на въртене на рамото, съгласно указанията на фирмата производител.
Грубата проверка на това разстояние се извършва с помоща на шаблон:

Монтажните отвори за монтиране на рамото Проверка с шаблон

Следва разопаковане на захрахването и свързване към рамото:

Разопаковане на захранващите батерии Разопаковане на захранващите батерии Разопаковане на захранващите батерии
Захранване Захранване Захранване

Преди да направя първи проби относно задвижването на рамото, установявам, че едната батерия на захранването е напълно заредена, а другата изтощена.
Преценявам, че капацитетът на активната батерия ще ми е достатъчен за направа на пробите и настройките.
Настройвам отново точния натиск върху иглата 2,8 гр, азимута и вертикалния ъгъл (VTA).
Ето снимки на сглобения вече грамофон, направени от различни гледни точки:Качвам и няколко видеоклипа, които да дадът по-богата представа относно начина на работа с грамофона.
Първият видеоклип показва проверката за движението на върха на иглата по траекторията на приложения за целта шаблон.
При правилен монтаж и настройки, отклоненията от траекторията на кривата трябва да са в рамките на допустимото 1 - 2 мм!
При мен се получи максимално точно - без никакви отклонения от начертаната крива!

Следващите два клипа, показват начина на работа на рамото от две различни гледни точки:

Прослушванията, които направих показаха, че рамото притежава много добра точност, относно проследяването на музикалния сигнал в браздите на плочата.
В комплект с една от най-добрите дози на Clearaudio - се получи изключителна тембрална вярност и динамика.
Различните жанрове музика, се възпроизвеждат на ниво.
Цялостният проект се оказа едно много добро съчетание между рамо, задвижване и доза!
Недостатък намирам единствено в прекалено усложнената електронника за задвижване на рамото.

Разгледайте останалите статии, като посетите раздела Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl".
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2018 год.