Поправка и възстановяване на дози "Phono cartridges retipping "При правилна работа и експлоатация всяка доза трябва да може да достигне предписаните от производителя експлоатационни часове.
За съжаление, това рядко се случва.
Обикновенно, в повечето случаи, някакво непредвидено събитие, или невнимателно действие, слага край на живота на любимата доза, като най-често се поврежда игличката.
Ако дозата е по-евтина, или среден клас, човек може да я прежали, но ако е скъпа маркова, може да получи инфаркт! :-).
Ето защо в практиката е нормално и необходимо да съществува сервизн ремонтна дейност при такива случаи.
В реалността обаче, това съвсем не е така просто да се извърши!
Сервизна дейност извършват само по-големите фирми производителки, като съпътстваща дейност и за евентуален ремонт на доза понякога, клиентът е принуден да чака с месеци.
Освен това, стойността на услугата заедно с митата и транспорта, обикновенно се получава доста висока.

През последната година реших да направя опит за възстановяване (retipping) на някои повредени грамофонни дози.
Направих замяна на държателя с иглата на доза Ortofon MC1 turbo, която описах в тази страница.
Тази дейност изисква сръчност, добро зрение, точна ръка и внимание.
Всяко едно разсейване, може да се отрази фатално на дозата и да я увреди допълнително, или непоправимо.
Повечето добри дози са и скъпи, струващи повече от самия грамофон, така че за тях "retipping" има смисъл да се прави.

Възстановяването на доза Transrotor cantare:

Дозата я получих със смачкан и силно изкривен държач 'cantilever".
Първоначалният оглед, които извърших ме убеди, че не подлежи на ремонт, поради пластмасовото капсулирано и неразглобяемо тяло.
Впоследствие при по-внимателен оглед открих вариант да я разкапсуловам, но с цената на голям риск да я повредя непоправимо.
Все пак опитът ми излезе сполучлив, с изключение на лека повреда на затварящия пластмасов кожух (вижда се на снимката долу в дясно).
При обратното залепване на кожуха към тялото, двете части напълно съвпадат и се надявам, че белега от счупването няма да личи.
Това са снимки от процеса на отварянето:

Доза Transrotor cantare. Доза Transrotor cantare. Доза Transrotor cantare.

След като вече имам достъп до вътрешността на дозата, мога да помисля как и каква игла да `и монтирам.
Дозата е пълно копие на "Goldring Eroica", с тази разлика, че се изработва от фирмата специално по поръчка на фирмата Transrotor.
Оригиналната игла е с профил на диаманта Fritz Gyger, но аз за съжаление нямам под ръка държач с такава игла.
Това, което мога да поставя в момента е държач със стандартна елипсовидна игла.
Иглата е от сменяем накрайник за неизвестно каква MM доза.
Просто такава успях да изровя от запасите игли които притежавам.
Освен това иглата е съвсем нова, както ще се убедите от снимките по-долу.
Следващите снимки са от демонтирането на иглата от сменяемия накрайник:

Вложка с игла за MM доза. Вложка с игла за MM доза. Демонтиране на иглата. Профилът на заточването при увеличение 160 пъти.

За да монтирам новата игла, трябва да се съобразя със следното:
1. Дължината на държача, трябва да се подбере така, че да спазя оригиналните размери между върха на иглата и монтажните отвори на дозата.
2. Монтирането трябва да стане, чрез подходяща наставка (протеза), която да влезе в отворите на държача и тръбичката излизаща от основата с бобинките на трептящата система.

Протезата, която трябва да свърже двете части, трябва да бъде лека и корава.
За направата `и, може да се използва тръбичка, или нишка с подходящ диаметър от карбон, или алуминии.
Поставянето `и ще повиши теглото на държача "cantilever", в резултат на което трептящата система на дозата ще стане по-тромава и слабо подвижна.
Това вероятно ще предизвика спад при възпроизвеждане на най-високите честоти.
В края на крайщата целта ми е да вдъхна нов живот на повредената доза и да натрупам опит, така че този проблем в момента не ми е толкова важен.
Разбира се, ако имах под ръка по-лек комплект (държач с игла), който да закрепя директно към бобинките, параметрите на дозата можеше да се получат и по-добри от оригиналните, но както се казва: "C`est la vie"!
На последната снимка горе вдясно (при увеличение 160 пъти), се вижда елипсовидният профил на заточване на диаманта.
При прослушването след рехабилитацията ще стане ясно, дали възстановяването на дозата е излязло сполучливо, или не.
Ето снимки от подготовката на държача с иглата, монтирането на наставката (протезата), ориентацията на върха на иглата (диаманта) преди залепването и на крайния резултат:

Иглата с поставената в нея наставка. Регулиране на азимута преди залепването. Дозата с новата игла преди поставянето на предпазния кожух. Дозата с новата игла. Дозата с новата игла.

Визуално се получи много добре, а прослушването даде задоволителни резултати.
Както предположих по-горе, има леко понижение на нивото на възпроизвеждане на най-високите честоти.
Рано е да се каже, дали замяната на иглата е сполучливо, понеже са `и необходими поне 50 часа работа, за да се сработи и напасва.

Възстановяване на доза Ortofon MC10:

Тази доза е производство на Ortofon от близкото минало и представлява среден клас MC доза.
Все пак, като всяко ново начинание и докато натрупам опит, има смисъл да работя и по дози среден клас.
Носачът на иглата е непоправимо смачкан и изкривен, което налага да`и поставя някаква нова подходяща игла, без излишни претенции за качество.
Ето снимки от смяната на иглата:

Доза Ortofon MC10 с повредена игла. Сваляне на предпазния кожух и отрязване на повредения участък от иглата. Подготвяне на донор от вложка с нова елипсовидна игла за ММ доза. Демонтиране на иглата от вложката.

На първата снимка вляво се вижда как изглеждаше дозата в началото.
На втората снимка съм показал дозата със свален предпазен кожух, на която се вижда, че смачкания участък от държача е премахнат.
Отрязването на този участък е деликатна операция, която не може да се извърши елементарно - примерно с клещи секачки, поради опасност от смачкване на тръбичката.
Това успях да направя безпроблемно с бързооборотен дриймел, снабден с тънък (0,3 мм)) отрезен абразивен диск.
За тази цел е необходимо сваляне на предпазния кожух на дозата, за да не пречи.
На следващите две снимки съм показал вложка за MM доза с чисто нова елиптична игла, която има диаметър на държача еднакъв с този на оригиналната.
Това налага използване на наставка (протеза), която е поставена вътре в тръбичката на държача, както съм показал по-горе при снимките на Transrotor cantare.
Тук е моментът да спомена, че замяна, или поставяне на нова игла може да се извърши и без протеза при положение, че държачът на новата игла има диаметър по-голям, или по-малък от този на оригиналната игла.
В такъв случай е възможно новият държач да влезе в отвора на остатъка от стария, или пък обратното - остатъкът от стария да влезе в отвора на новия.
Това би бил идеален вариант, но за целта трябва да имам голям брой нови игли, с различен диаметър на държачите и различен профил на заточване на иглите, за да разполагам с избор на варианти за всеки конкретен случаи.
На този етап за съжаление не разполагам с такива възмойности!

Уточняване на дължината на иглата. Поставяне на новата игла. Поставяне на новата игла. Проверка на азимута и залепване.

За залепването на държача с иглата използвам течни цианокрилатни лепила, за да може лепилото да влезе и в най-малките процепи в отвора с протезата.
При тази операция, трябва много точно да се дозира необходимото количество лепило под формата на миниатюрна капчица, която се поднася към процепа в мястото на снаждането.
Ако лепилото е повече от необходимото, то може да се стече в нежелана посока и да нанесе непоправими вреди.
След изчакване на необходимото време за пълно втвърдяване на лепилото, пристъпвам към поставяне на кожуха и прослушване на дозата.

При прослушването се оказа се, че дозата не подава сигнал в десния канал.
При проверка с омметър на изводите на десния канал, констатирах, че има прекъсване на проводника.
След премахване на предпазния кожух и проверка с микроскоп се оказа, че прекъсването е на възможно най-неподходящото място - непосредствено до едната бобинка.
Вероятно при инцидента с изкривяването на държача с иглата, бобинките са се придвижили повече от допустимото и това е станало причина за скъсване на проводника.
Каквато и да е причината, трябваше първо да измеря съпротивленията на бобинките и след това да предприема смяна на иглата.
При това положение и с наличният ми инструментариум е невъзможно да съединя крайщата на скъсания проводник.
Ако успея да се снабдя с необходимия ми за целта проводник с диаметър 0,02мм и микроскоп с подходящо увеличение, мога да се опитам да ги пренавия.
Като гледам обаче колко са миниатюрни - едва ли ще успея.
С тази доза за съжаление претърпях пълен неуспех!

Въпреки това, възстановяването на повредени дози е дейност, която ме влече и вероятно ще я развия в бъдеще време!
За целта обече ми е необходим инструментариум, консумативи и време.
Сегашните ми занимания са само аматьорски начинания за трупане на опит.
Все пак предполагам, че заниманията ми са интересни и за други ентусиасти в тази област, и затова ги публикувам.

Разгледайте и останалите статии, като посетите раздела Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl".
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2014 год.