Кутия за Thorens TD124 "Box for Thorens TD124"Две години след като реставрирах грамофонното шаси на Thorens 124, се стигна и до финализиране на проекта.
През това време трябваше да се купят необходимите резервни части за подмяна, като гумени тампони, шпилки, шайбите за нивелиране, ремък, дози, грамофонни рамена и да се изработи дървената кутия, в която ще монтирам грамофона.
Сега, когато вече съм на финала по този проект, мога да кажа, че усилията вложени в него си заслужаваха.
Но нека да изложа развитието на проекта последователно, като започна с изработването на дървената кутия.
Едно от поставените ми условия за грамофона беше, да разполага с възможности за просвирване на плочите с две рамена - 9 и 12 инча.
Това наложи да се измисли такава конструкция на кутията, че да се удовлетвори максимално това изискване.
Вариант, който обсъждахме е "Г" образно разположение на рамената, като 9 инчовото рамо се монтира на предвидения за целта "armboard" към шасито, а 12 инчовото да се разположи на 90° спрямо него, откъм задната страна върху горния плот на кутията.
Този вариант не гарантира равнопоставеност и равни условия при възпроизвеждане от двете рамена поради факта, че шасито се монтира в кутията върху гумени тампони.
Те са замислени от фирмата като допълнително препятствие, срещу проникването на евентуални външни вибрации през кутията.
При този вариант, когато се възпроизвежда с рамото разположено директно върху горния плот на кутията, вследствие подвижността на шасито има опасност да се промени предварително зададената геометрия на рамото и дозата.
"Г" образното разположение на рамената ще бъде удачно, само при неподвижно закрепване на шасито към корпуса на кутията.
Но пък целта беше да запазим максимално оригиналния вид на грамофона, т.е. захващането на шасито към кутията, да си остане чрез гумени тампони.
Очевидно, този начин на разположение и закрепване на рамената, няма да ни върши работа.

Изход от това положение е монтиране на двете рамена на обща подложка "armboard".
Неудобството при него е, че при използване на външното рамо, вътрешното трябва да е завъртяно над етикета на плочата, за да не пречи при движението на външното.
Това разположение на двете рамена, според мен дава по-голямо удобство и визуален контрол при избор на отделни изпълнения върху плочата, в сравнение с "г" образното.
След като изяснихме принципът на работа с двете рамена, пристъпихме към уточняване на конструкцията и оразмеряване на кутията.
За по-добро съчетаване на шасито с кутията, избрахме да направим външните `и ъгли заоблени.
Освен това, за постигането на по-голяма плътност и маса, решихме конструкцията да бъде тип "сандвич" от отделни слепени парчета брезов шперплат.
За да се оформи вътрешното простронство и външния вид на кутията, всяко едно парче брезов шпирплат се фрезова поотделно на фреза с ЦПУ.
След това парчетата се слепват с лепило на преса, като външно кутията се подравнява, фурнирова и повърхността се шлайфа.
Резултатът е масивен и същевременно естетичен вариант на кутия, който предлагам да видите на следващите снимки:

Кутия. Кутия. Кутия.
Препарат за повърхностно третиране. Тампони. Размерите на кутията са 60 х 45 х 10,5 см, а теглото 14 кг.
От различните видове фурнир избрахме "маслина", който пасна най-добре за този форма.
Фурнироването е направено също на преса под налягане.
На дъното на кутията сме оставели два технологични отвора, като големият кръгъл отвор е разположен точно под двигателя и е предназначен за охлаждането му.
Правоъгълният е предвиден за сигналния кабел излизащ от подложката с рамената.
В четирите малки отворчета разположени отгоре, влизат долните цилиндрични части на гумените тампони, на които ляга шасито.
Повърхността на кутията съм третирал с препарат "Osmo", съдържащ масло и разтворен в него пчелен восък, който запълва порите по повърхността и `и придава блясък.
Отдолу, кутията стъпва на 4 бр. специални носещи тампони, производство на фирмата Audiotechnica, предвидени да носят тежест до 36 кг.

На следващите снимки ще покажа изработването на подложката "armboard" за двете рамена.
След известно "умуване" относно формата и видът на материала, решихме да я направим от липа.
Липовото дърво е меко, което създава идеални условия за затихване на евентуално проникнали паразитни трептения.
Освен това се обработва сравнително лесно.
Заоблените извивки на външния контур са направени, с цел цялостно съчетаване на елементите на грамофона.

Основа armboard. Основа armboard. Основа armboard.

На подложката са предвидени отвори за монтиране на 9 инчово рамо Ortofon RS212 и 12 инчово SME3012.
В линковете по-горе съм показал подробно сервизирането и устройството им.
Подложката съм третирал също само с препарат "Osmo".
На снимките се вижда и ключът за превключване на сигнала от всяко рамо.
На последната снимка съм показал монтирането на основите на двете рамена към подложката.

Основата с монтирани рамена. На тази снимка съм показал монтирани двете рамена върху основата.
Опроводяването от рамената до превключвателя е с екраниран сребърен кабел.
Интерконектните кабели за ляв и десен канал, са направени от микрофонен кабел с два активни проводника на фирмата Mogami и имат стандартна дължина - 1,2 метра.
Активните крайща от едната страна съм запоил директно към ключа за превключване на сигнала, а от другата са изведени на мъжки чинчове.
Оплетките им от едната страна съм свързал директно към масата на шасито, а от страната на чинчовете е изведена на кабелни уши, които се свързват към заземителната букса на фонокоректора.
С превключването на ключа в посока към съответното рамо, може да се избира рамото и дозата с които ще се възпроизвежда плочата.

На рамото Ortofon RS212 съм поставил нова доза Shure M3D, а на SME3012 - употребявана, но много запазена Ortofon SPU GT/E и двете закупени от ebay.

Доза Shure M3D. Доза Shure M3D. Доза Shure M3D. M3D съм я монтирал върху shell производство на Audio-technica.
Някой от техническите данни на Shure M3D:
Stylus:	 	  sphere 18 мкм.
Complians:	  4 x 10-6 sm/dyn
Tracking force:	  3-6 gr.(3-4 gr.opt.)
Frequency response: 20-15000 Hz (± 3 dB)
Output voltage:	  5 mV
Inductance:	  420 mH
D.C.resistance:	  280 ohms
Weight:		  8,5 gr.
Доза Ortofon SPU GT/E. Доза Ortofon SPU GT/E. Доза Ortofon SPU GT/E. Някой от техническите данни на Ortofon SPU:
Stylus:	 	  micro-ridge.
Complians:	  10 x 10-6 sm/dyn
Tracking force:	  2-3 gr.
Frequency response: 20-20000 Hz (± 3 dB)
Output voltage:	  10 mV
Weight:		  32 gr.

След хубаво изсъхване на кутията от промазката (траещо няколко дни), пристъпвам към инсталиране на кутията на мястото на което ще стои грамофонът.
Предварително поставям в четирите крайща носещите тампони, а след това върху тях отгоре и самата кутия.
Тампоните под кутията са съставени от две части, които са свързани помежду си с шпилка на резба.
При завъртане на двете части една спрямо друга се променя височината, което дава възможност за приецизно и точно нивелиране.
Накрая поставям сивите тампони, през отворите на които ще нахлуза отгоре шпилките на шасито и ще го нивелирам допълнително, чрез четирите нивелационни шайби.

Тампони под кутията. Тампони под шасито. Нивелиране на кутията. Подготовка за поставяне на шасито.

Преди да поставя отгоре шасито, монтирам към него основата с рамената.
Това става, с помощта на три хромирани винта със скрита глава.
Ето как изглежда грамофонът вече напълно сглобен:

Грамофон Thorens TD124. Грамофон Thorens TD124. Грамофон Thorens TD124.

Обсъждайки конструкцията на грамофона с мой приятели беше изказано предположението, че при такова разположение на рамената и при използване на външното рамо, няма да има възможоност да се постави кламп, тъй като вътрешното рамо е завъртяно над етикета на плочата и ще пречи.
Това обаче само на пръв поглед изглежда така!
Последните две снимки (на долния ред) показват взаимното разположение на рамената при възпроизвеждане с външното рамо и употреба на кламп.

Възпроизвеждане с кламп. Възпроизвеждане с кламп. Клампът който използвам е от друг грамофон и е подходящ за случая.
За Thorens 124 може да се конструира и изработи кламп с по-малък диаметър, или кламп - примерно с по-дълбока ниша в която да влиза напълно шелът на вътрешното рамо.
Проблем в случая може да се появи, ако се използва страничното лосче за повдигането на алуминиевия кожух.
При изполването му, въртенето на кожуха с плочата спира докато в същото време, дискът отдолу продължава да се върти, а заедно с него и оста за фиксиране на плочата.
Това налага да се помисли евентуално за по-специален кламп, с въртяща се вътрешна част на отвора му, какъвто не е проблем да се изработи.

Следват традиционните снимки от настройването на хоризонталния ъгъл на иглите с шаблон за двете рамена:

Настройване на хоризонталния ъгъл. Настройване на хоризонталния ъгъл. Настройване на хоризонталния ъгъл. Настройване на хоризонталния ъгъл.

След довършване на всички необходими настройки по грамофона направих тестови прослушвания, от които бях честно казано респектиран!
Не, че за първи път слушам 124-ка, но комбинацията между отлично подбраните дози, рамена, механика и кутия си каза тежката дума.
Това е най-добре свирещият грамофон, който е минал през ръцете ми!
Възпроизвежда невероятно, особено 12 инчовото рамо с доза SPU!
И без кламп звукът е уникален!

Остава да се изработи предпазен затварящ капак на грамофона, който ще бъде в същия стил като кутията.
Снимките му ще покажа дапълнително като допълнение към тази страница.

Разгледайте и останалите статии, като посетите раздела Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl".
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2014 год.