Избор на MC повишаващ трансформатор "Selection MC step-up transformer"MC трансформатор. Отдавна се канех да напиша такава статия!
Държа да отбележа, че тази статия не е продукт създаден изцяло от мен.
Голяма част от нещата съм ги взел наготово от статии в интернет и съм ги систематизирал.
В нея съм се стремил да събера всичко най-добро, което успях да открия и да го изложа по възможно най-прост и разбираем начин.
По този въпрос в интернет има доволно количество информация - на френски, английски, руски.
Дори на сайта на vinylengine има подобна статия, в която има повече шеги, отколкото техническа информация.
В нея съгласуването на дозата с MC трансформатора се прави само с помоща на резистор, като по този начин се намалява входното съпротивление на трансформатора.

С това не само аз, но и много други не са съгласни!
Правилно би било, MC трансформаторът да се натоварва с комплексен товар - RC филтър, известен като "zobel" и "snubber".
Но нека не избързвам да ви давам направо готово решение, а постепенно да продължим заедно напред и да разгледаме по същество начинът за съгласуване.

Рано, или късно всеки любител на винила стига до прозрението, че МС в сравнение с ММ дозите, имат по-високо качество при възпроизвеждане на музикалната картина.
Много аудифили се въздържат от изпозването на MC дози, заради по-сложното съгласуване на дозите към RIAA коректора.
Има два начина да направим това съгласуване - като използваме RIAA коректор с MC вход, или като използваме повишаващ трансформатор.
Повишаващите трансформатори за MC дози се считат за едни от най-неразбираемите и езотерични явления в света на винила и затова по-рядко се използват.
Това е позорно явление, защото използването на добър трансформатор ще позволи да се получи възможно най-добър резултат.
Целта на тази статия е да разсее митовете и да позволи на любителите на грамофона с увереност да изберат подходящия трансформатор.

Голямото предимство на MC дозите е, че при тях трептящата система е много по-лека, в сравнение с тази на MM дозите.
Това води до по-вярно предаване на трептенията върху трептяшата система на дозата, от което следва получаването на по-точен и верен звук.
Голямият недостатък на MC дозите е, че тяхното изходно напрежение (Uизх.) e почти с 20 dB по-ниско в сравнение с това на MM дозите.
Ако компенсирането на това по-ниско напрежение стане в усилвателя на RIAA коректора, рискуваме да увеличим допълнително шумът и изкривяванията в сигнала.
Повишаващите трансформатори също внасят допълнителни изкривявания в сигнала, но те имат съвършенно друг характер.
Хармоничните изкривявания при трансформаторите са най-високи за ниски честоти, след което бързо намаляват с повишаване на честотата.
При усилването на сигнала с усилвател, хармоничните изкривявания имат по-равномерен спектър.
Интермодулационните изкривявания при повишаване на сигнала с трансформатор са много по-ниски, отколкото при усилването му с усилвател.
Получава се така, че при повишаване на напрежението на сигнала от MC дозата и с трансформатор, и с усилвател имаме изкривявания.
При трансформаторите тези изкривявания са по-малко "вредни".
Освен това, най-голямото предимство на повишаващите MC трансформатори в сравнение с активните MC фонокоректори е по-малкия шум в сигнала.
Именно поради това, използването на добър повишаващ трансформатор с MC доза може да даде открита и въздушна сцена с поразително разделяне на инструментите.
За да може това предимство да се почувства с пълна сила е необходимо да изберем подходящ повишаващ MC трансформатор.
Главният недостатък на трансформаторите е тяхната цена, но затова пък удоволствието да слушаш качествена музика е огромно!

Преди да разгледаме как най-добре да съгласуваме дозата с трансформатора, трябва да разберем ефекта, който дава различното натоварване на дозата.
Болшинството съвременни MC дози имат изходно съпротивление от порядъка на 10 ома, дори и по-малко и съвсем малка индуктивност от порядъка на няколко микрохенри.
Индуктивността е толкова малка, че може да се пренебрегне.
Теоретично, толкова малко изходно съпротивление трябва да може да работи с всякакъв товар, без каквито и да било негативни ефекти.
Обикновенно, в аудио апаратурите се смята за напълно достатъчно, сигналът да се подава върху десетократно по-голям товар, за да се избегне деградация на сигнала.
В случая, спазвайки това правило, напълно достатъчно ще бъде товар от 100 ома, което напълно съвпада с препоръките на фирмите производителки на MC дози.
По-голям товар от 100 ома, също ще бъде приемлив и ще работи добре.

Ако е необходимо да отчетем ефекта от протичащият ток през дозата, трябва да имаме предвид, че с намаляване на съпротивлението на товара, токът ще се увеличава.
Този ток протичащ през бобинките на дозата, създава слабо магнитно поле, което ще се съпротивлява на движението на бобинките в съответствие със закона на Ленц.
То ще създава сила пропорционална и възпрепятваща придвижването на бобинките - респективно на иглата.
Това явление е сходно с генерирането на противоположна електро-движеща сила в намотката на високоговорителите, стремящо се да забави движението на намотката.
Така както ниското изходно съпротивление на усилвателя демпфа мембраната на говорителя, така и ниското съпротивление натоварващо дозата, ще демпфа движението на иглата.
И докато ниското съпротивление при усилвателите оказва положително влияние върху движението на мембраната, то при MC дозите доближаването до нулево значение на съпротивлението на товара, ще доведе до пълно пропадане на сигнала.
Ето защо, нужен ни е някакъв предел до колко ниско може да сведем съпротивлението на товара на дозата.
За съжаление, до момента няма единно мнение по отношение на ползата и вредата от това, до колко е значим ефектът от демпфането на иглата на дозата
Този ефект до момента не се обсъжда задълбочено, с някои изключения като например - Graham Slee.
Той препоръчва натоварването на дозата да бъде значително по-високо от обичайното, за да се минимизира демфането.
Други пък препоръчват натоварването на дозата да бъде близко, или равно на изходното съпротивление на MC дозата, за да се получи оптимален звук, без да имат убедително теоретично обяснение за такава препоръка.
Големите фирми производителки на MC дози, като Ortofon и Audio-technica, препоръчват съпротивление на товара от 100 ома, като добро значение за повечето от MC дозите, с презумпцията - то да е значително по-голямо от изходното съпротивление на дозите.

От всички тези съвети едно е важно да запомним, че съпротивлението на товара не може да е равно на изходното съпротивление на дозата.
Разпространеният мит, че идеалното съгласуване между доза и трансформатор е когато имат еднакви съпротивления е неверен.
Именно с това е свързана основната маса от заблуди, за сложността на избора на подходящ трансформатор за всяка конкретна доза.

Нека се спрем малко по-подробно относно принципа на работа на трансформаторите.
Коефициентът на трансформация - това е съотношението на броя на навивките в първичната и вторичната намотки.
Напрежението подадено на първичната намотка ще се трансформира в напрежение по-голямо, или по-малко на вторичната в зависимост от това съотношение.
Например трансформатор с коефициент на трансформация (1:5) ще повиши напрежението 5 пъти.
Понеже трансформаторът е пасивно устройство и не притежава захранващ източник, т.е. той няма от къде да черпи енергия и следователно (изключвайки загубите), мощността в първичната намотка би трябвало да е равна на мощността във вторичаната.
При това положение, след като напрежението се е повишило във вторичната 5 пъти, то за да се запази равенството на мощностите, трябва силата на тока да е 5 пъти по-малка.
Нека казаното по-горе да го илюстрираме с формули:

Ако W1, U1, I1 и R1 са съответно мощността, напрежението, силата на тока и съпротивлението в първичната намотка, а W2, U2, I2 и R2 са във вторичната, то тогава:

U1/U2 = I2/I1 = k - коефициент на трансформация;
W1 = W2 W1 = U1*I1 W2 = U2*I2 ---> U1*I1 = U2*I2
U1 = I1*R1 U2 = I2*R2 U1 = U2*k ---> I1*R1 = I2*R2*k ---> R1 = I2/I1 *R2*k ---> R1 = k^2*R2 ---> R1/R2 = k^2

Изводът е, че трансформаторът освен трансформация на ток и напрежение може да трансформира и товарно съпротивление.
Оттук произтича "концепцията за приведеното съпротивление".
Това е съпротивлението на товара на вторичната приведено към веригата на първичната, умножено по квадрата на преводното отношение.
Теоретично самият трансформатор не притежава съпротивление!
Например в нашия случай с повишаващият трансформатор (1:5), при товар със съпротивление 5 килоома на вторичната ще даде приведено съпротивление в първичната 200 ома (5000/25 = 200).
Такива разчети разбира се, се отнасят за теоретично идеални трансформатори с безкрайна индукция на първичната, нулева индукция на разсейване, безкрайна магнитна проницаемост на ламелите, нулев капацитет между намотките, нулево активно съпротивление и т.н.

Честа грешка, която се допуска при избора на MC повишаващ трансформатор е, да се постигне съвпадение на входното и изходното съпротивление, за неговото съгласуване.
Например, MC доза с изходно съпротивление 5 ома, да намери приведено съпротивление също 5 ома на първичната намотка.
За да видим до какво води подобна логика, нека вземем за пример една доза Ortofon MC25Е с Rизх. = 6 ома, която искаме да я включим към фонокоректор с Rвх. = 47 килоома.
Това значи да трансформираме 47 килоома на вторичната към 6 ома на първичната, при което за коефициента на трансформация се получава k = 88,5 = sqrt (47000/6).
Опитайте се да намерите повишаващ трансформатор с такова преводно отношение (1:88) и ще видите, че това е невъзможно.
Такива трансформатори не съществуват, което ще обсъдим по-нататък.
Ако се опитаме да намерим възможно най-близката стойност като преводно отношение, ще видим че най-често, можем да попаднем на трансформатори с отношение (1:30).
С такъв трансформатор дозата на Ортофон, ще трансформира товарното съпротивление 47 килоома на вторичната в 52 ома на първичната (47000/30^2), което е много повече.
Какво да правим при това положение?
Изходът за съжаление, който често се препоръчва е намаляване на товарното съпротивление на вторичната, респективно на входното съпротивление на фонокоректора до много по-ниска стойност, за да може то да изглежда като 6 ома на първичната за този трансформатор.
Нека да пресметнем какво ще се получи с подобен подход: 6*30^2 = 5400ома.
Това означава, че при намаляване на входното съпротивление на фонокоректора до 5,4 килоома и използване на MC трансформатор (1:30), съпротивлението на товара на дозата ще бъде 6 ома и всичко ще бъде идеално сугласувано!
Да, ама не, както обичаше да казва навремето телевизионният коментатор Петко Бочаров!
За съжаление, много статии в интернет описват подобен подход, с който се постигат плачевни резултати и за съжаление, са неправилни.

Нека да анализираме грешките в горния пример.
Първо, входното съпротивление на товара към който се включва дозата, не трябва да бъде равно на нейното изходно съпротивление.
Ако се запознаете със спецификацията на дозата Ortofon MC25Е ще видите, че фирмата препоръчва товар за дозата по-голям от 20 ома.
Това означава, че практически който и да е товар по-голям от 20 ома ще подхожда, а също и ще съвпада с нашето общо правило споменато по-рано за това, че товарът трябва да е примерно 10 ръти по-голям от изходното съпротивление на дозата, за минимизиране на загубите на сигнала.
Товарът от 52 ома, който ще даде трансформаторът (1:30) ще отговори на изискванията, а товарът от 6 ома съществено се разминава с рекомендацията на фирмата от спецификацията и със сигурност би се отразила лошо на входния сигнал.
Друг проблем в предишният пример е опитът да се натовари вторичната намотка на трансформатора, с товар 5,4 килоома.
Това е лоша идея за реално съществуващите трансформатори, а не за теоретично-идеалните такива.

В реалния свят за съжаление ни се налага да живеем в рамки, които е създала за нас природата и да работим с материали които имат съпротивление, капацитет, ограничена магнитна проницаемост и т.н.
Всички трансформатори имат ограничения и опитът да подобрим един параметър, обикновенно водят до влошаването на други показатели.
Например, ако искаме да увеличим възпроизвеждането на ниските честоти увеличавайки броя на навивките в първичната намотка, това ще доведе до:
- намаляване на коефициента на трансформация, ако числото на навивките във вторичната остане същото;
- увеличаване на съпротивлението и капацитета между намотките, ако увеличим числото на навивките във вторичната, за да запазим коефициента на трансформация;

Съпротивлението и капацитетът налагат ограничения върху пропусканата честотната лента и товара, на който може да работи трансформатора, без загуби в сигнала.
Трансформаторът, който добре работи натоварен с 47 килоома, може да работи много по-лошо натоварен с 5,4 килоома, както ще се опитам да покажа на следните графики:

1 kHz правоъгълник при 47 килоома. 1 kHz правоъгълник при 20 килоома. 1 kHz правоъгълник при 10 килоома. 1 kHz правоъгълник при 5,1 килоома.
1 kHz правоъгълник при 47 килоома. 1 kHz правоъгълник при 22 килоома. 1 kHz правоъгълник при 10 килоома. 1 kHz правоъгълник при 5,1 килоома.

Графиките на сигнала по-горе показват, какво се случва при положение, че трансформаторът работи с различен товар.
Генераторът от който се подава сигнал на повишаващите трансформатори има изходно съпротивление 10 ома, което е много близко до съпротивлението на много от MC дозите.
Както знаем, правоъгълният сигнал е комбинация от всички честоти и е удобен за използване при изследването на звукови трансформатори.
Отклоненията от идеалната форма на правоъгълния сигнал говорят за недостатъци в трансформатора, или усилвателя, който се изследва.
Ако горната част на сигнала (наречена плато) е наклонена надясно, това означава, че е ограничено преминаването на ниските честоти.
Ако има закръгление в предния ъгъл на правоъгълника, това означава ограничаване във високите честоти.
На първата графика имаме известен наклон на платото в горната и долната част на сигнала, означаваща ограничение в ниските честоти, в следствие на недостатъчна индуктивност на първичната.
Пиковете в горния ляв ъгъл показват, че трансформаторът има паразитен високочестотен резонанс много често наричан "звън".
Как да се борим по-добре с това явление ще изложа по-надолу.
На следващите графики е показано какво се случва със сигнала, когато товарът от 47 килоома се намалява на 20, 10 и 5,1 килоома.
Наклонът на платото с понижаване на товара намалява, както и изчезва паразитния резонанс, което става на фона на сериозно снижение на амплитудата на сигнала.
Целта на използването на трансформатора е да повишава нивото на сигнала от MC дозата, а загубата в нивото на сигнала при некоректен товар е меко казано нежелателен.

Проблемът с паразитния високочестотен резонанс, който се вижда на първата графика е нормално явление за трансформатора и е причинено от комбинацията между индуктивността на разсейване, и паразитния капацитет между намотките.
Капацитетът на кабела съединяващ трансформатора с фонокоректора, също оказва влияние, поради което той трябва да бъде максимално къс и с възможно по-малък капацитет.
"Звън" може да се наблюдава често даже и при MC фирмени трансформатори, независимо от цената им.
Понякога "звън" се получава само за много високи честоти и ако е добре подтиснат е напълно безобиден.
Често обаче, "звън" се появява и за по-ниски честоти, а ако е и с по-голяма продължителност, то тогава това води до забележими слухови ефекти.
Даже при много скъпи MC трансформатори на известни фирми, може да се наблюдава "звън" на екрана на осцилографа.
По-долу са показани графики на осцилограми от изхода на фирмен MC трансформатор:

1 kHz правоъгълник без товар. 1 kHz правоъгълник при 47 килоома с лупа. 1 kHz правоъгълник при 47 килоома. 1 kHz правоъгълник при 5,1 килоома.
1 kHz правоъгълник без товар. 1 kHz правоъгълник без товар с лупа. 1 kHz правоъгълник при 47 килоома. 1 kHz правоъгълник при 5,1 килоома.

На графиката в ляво е показана как изглежда осцилограмата в изхода на трансформатора, без товар при входен правоъгълен сигнал с честота 1 килохерц.
На следващата графика е показан същият сигнал разтегнат по дължина, при което ясно се вижда раззвъняването при честота около 100 килохерца, което е доста над чуваемия праг.
На следващата графика е показан сигналът при натоварване на вторичната намотка на трансформатора със стандартен резистор 47 килоома.
Виждаме, че пиковете на паразитния сигнал намаляват при натоварване на трансформатора.
На последната графика е показан как изглежда сигналът при натоварване на същия трансформатор с резистор 5,1 килоома.
Раззвъняването вече е напълно подтиснато за сметка на намаляване на амплитудата на сигнала.

За щастие звъненето може напълно да бъде премахнато, без да се жертва нивото на сигнала, с помоща на правилно натоварване в изхода на трансформатора.
Оптималният товар обаче няма да бъде само резистор, а комбинация между резистор и кондензатор, което ще доведе до много по-добър резултат.
Понеже различните трансформатори имат различна конструкция, различно количество намотки, различен магнитопровод и т.н, подборът на правилния товар може да се стане само с помоща на измервания.
С долните графики ще се опитам да илюстрирам това:

10 kHz правоъгълник при 47 килоома. 1 kHz правоъгълник с оптимизиран товар. 1 kHz правоъгълник с неправилно подбран товар.
10 kHz правоъгълник при 47 килоома. 1 kHz правоъгълник с оптимизиран товар. 1 kHz правоъгълник с неправилен товар.

На първата графика е показана осцилограма на сигнала с товар на фирмения трансформатор 47 килоома, при входен сигнал правоъгълник и честота 10 килохерца.
На следващата графика е показан сигналът на същия трансформатор, но вече с оптимизиран товар (филтър съставен от кондензатор и резистор).
Звъненето в този случай е напълно подтиснато, като същевременно е запазена и амплитудата на сигнала.
На последната графика съм илюстрирал, какво се получава с вида на сигнала при неоптимизиран товар - некоректно значение на елементите на товара сътоящ се от резистор имащ стойност няколко килоома и кондензатор със стойност от няколко нанофорада.
Получило се е интересно изкривяване на сигнала, което потвърждава необходимостта от правилен подбор на елементите на товара, за всеки MC трансформатор конкретно!

В интернет е разпространена доста невярна информация, че всякакъв вид натоварване включено към вторичната намотка на трансформатора, може да се трансформира в първичната, без да има каквито и да е дефекти в сигнала.
В това лесно се убеждаваме от посочените експерименти по-горе.
Някой MC трансформатори могат да понесат товар в достатъчно широки граници и да демонстрират приемливо ниво на качеството.
Други не могат, но независимо от това всички без изключение трансформатори в една, или друга степен са зависими от товара.
Как ще реагират различните трансформатори зависи от тяхната конструкция, количеството на навивките в намотките, дебелината на проводниците, материала на ламелите и др.
Като резултат различните трансформатори ще реагират на различния товар по различен начин.

Също така в много статии от интернет се твърди, че звуковите ефекти от промените в натоварването на вторичната намотка на трансформатора са всъщност ефекти предизвикани от промените в натоварването на MC дозата.
В тази статия се твърди, че може сами да експериментирате с понижение на входния импеданс на трансформатора, за да чуете какъв ефект ще предизвика това на вашата сестема.
Tom Miccolis казва, че това може да се постигне, посредством свързване на резистор паралелно на вторичната намотка на трансформатора.
Ако искаме да натоварим дозата с по-ниско изходно съпротевление, не е ли по-добре да свържем резистора в първичната намотка на трансформатора, вместо във вторичната?
Разбира се промяната в натоварването на вторичната води до промяна на натоварването, което вижда дозата, но това обикновенно води до изменение в работата на трансформатора, който е много по-чувствителен към промяната на натоварването, отколкото дозата.
В статията има и друга невярна информация - например твърдението, че натоварването с резистор може да доведе до появата на паразитни трептения "звън".
Напротив, както видяхме от изложените по-горе графики на осцилограми, резисторът подтиска паразитните трептения.
Всъщност, единственият начин да се оптимизира правилно повишаващ трансформатор, това е натоварване на вторичната намотка с комплексен товар.
Ако трансформаторът работи на празен ход, или вторичната е натоварена с много високо съпротивление, появята на "звън" на изхода е почти сигурно.
Ако трансформаторът работи натоварен с много ниско съпротивление, то звънът със сигурност ще бъде подтиснат, нивото на сигнала ще бъде по-ниско, или ще има завал при високите честоти.
Това се потвърждава от направените експерименти и от различните прослушвания на хора, които не разбират техническата част от работата на MC трансформаторите.

В друга статия за MC трансформаторите Arthur Salvatore заключава, че правилното натоварване на трансформатора е необходимо за неговата оптимална работа (това е вярно!).
След като описва резултатите от свойте емпирични експерименти с резистори натоварващи трансформатора "Bent Silver" Salvatore споделя, че когато резисторът е много голям, то звукът става обикновенно ярък, светъл и лек, а след това добавя, че когато резисторът е твърде малък, то звукът става тъмен, мътен и неясен.
Леко намаленото съпротивление на товара според него, придава на звука голяма ясност, като породължаващото му намаляне води до силно намаляване на амплутудата на сигнала.
Всички резултати получени от г-н Salvatore, бяха предвидени и напълно съвпадат с резултатите от експериментите приведени по-горе.
Отначало намаляването на натоварващия резистор води до подобряване демпфането на паризитните трептения, което прави звукът чист и не толкова ярък.
По-нататъшното му намаляне води към по-добър баланс на ниските честоти, което е видно и от показаните осцилограмите по-горе (платото на формата на сигнала е по-плоско).
Още по-голямото му намаляне вече води до спадане нивото на изходния сигнал, което пък нарушава зададеното преводното отношение на трансформатора.
Правилно натоварване на трансформатора можем да направим само с помоща на верига от резистор и кондензатор, при което ще се избавим от паразитните трептения и ще запазим изходното ниво.

Изводите които можем да направим от изложения материал до тук са:
1. Изходното напрежение и изходното съпотивление са ясно определени и зададени параметри за всяка MC доза, докато препоръчителното съпротивление на товара - не.
Съпротивление на товара равно на изходното съпротивление на дозата не означава, че те са идеално съгласувани.
Най-малкото съпротивление на товара трябва да бъде поне 3 пъти по-голямо от изходното съпротивление на дозата.
Ако е 10 пъти по-голямо е още по-добре, макар че точното значение не е важно.
2. Коефициент на трансформация по-малък от 1:10 в повечето случай е недостатъчен.
Изключение се прави само за ММ фоно коректори с по-висока входна чувствителност.
3. Коефициент на трансформация по-голям от 1:20, може да се използва само в редки случай за дози с много ниско напрежение на изхода.
Пример за такъв случай са дозите SPU на Ortofon които са с Uизх. = 200 микроволта и 2 ома изходно съпротивление.
4. Натоварването на вторичната намотка на трансформатора влияе на това, какъв товар вижда дозата в изхода, но измененията в звука са обусловени преди всичко от измененията в работата на трансформатора, а не на дозата.
5. По принцип, няма необходимост от сложни изчисления за точното входно съпротивление и препоръчителния товар.

И накрая за да завърша статията, за мен идеалният вариант при съгласуването на MC дозата с трансформатора е:
Съгласуване на MC дозата, чрез самостоятелното проектиране, изчисляване и изработване на повишаващ трансформатор специално за нея.
При това съпротивлението по постоянен ток на първичната на трансформатора, трябва да бъде възможно най-близко до активното съпротивление на дозата, което обезпечава максимално предаване на енергия от дозата към коректора.
Приведеното съпротивление на товара трябва да бъде възможно най-близко до препоръчителното от производителя на дозата.
При това не бива да забравяме, че е необходимо да се получи зададеният коефициент на трансформация и честотен обхват на проектирания трансформатор.
Товарът на трансформатора трябва да бъде стандартен - 47 килоома, толкова, колкото се препоръчва и като Rвх. за RIAA коректорите!

По отношение елиминирането на евентуален "звън" е необходимо използването на "snubber" филтър, съставен от съпротивление и кондензатор.
В страницата ми за single ended усилватели, при изследването с правоъгълен сигнал на усилвателя с 4П1Л, бях дал препратка към сайт със създадени методики за подтискане и компенсиране на резонанса в изходните трансформатори.
Давам препратката и тук, защото компенсирането на паразитния резонанс при MC и изходните трансформатори по същество става по един и същи начин.
Лично аз използвам по практичен начин за намирането на необходимите стойности на елементите във филтъра.
Използвам генератор с ниско изходно съпротивление от 0 до 75 ома с възможност за превключване.
Паралелно на резистора от 47 килоома поставям кондензатор, чиято стойност намирам опитно с помоща на генератора и осцилограф с който наблюдавам паразитния резонанс.

Постановка за измерване и компенсиране на паразитния резонанс.

Честотата на която извършвам пробите и измерванията е правоъгълник 1 kHz.
Започвам с малка стойност на кондензатора, която постепенно увеличавам, докато получа затихване на резонанса и равно плато на меандъра.
За да се получат верни резултати, трябва да се съгласува изходното съпротивление на генератора да бъде равно на импеданса на дозата.
Когато генераторът има по-малко съпротивление от импеданса на дозата, това може да стане с добавянето на допълнителен резистор.
Възможно е този начин да се използва и с тест плоча имаща тракт с правоъгълен сигнал и честота 1 kHz.
Тогава възпроизвеждането на тракта от плочата става със самата доза, която свързваме към MC трансформатора.
Сигналът се наблюдава директно на вторичната, но трябва да се има на предвид, че импулсът е слаб (4 - 10 mV) и не всички осцилографи могат да го покажат добре.

Ето какво споделя Константин Цветков - един от малкото които изчисляват и навиват самостоятелно MC трансформатори:

Пример за практическо изпълнение на MC трансформатор:

Да предположим, че имаме в наличност доза на DENON DL-103.
По памет тя е с вътрешно съпротивление (импеданс) 40 ohm.
Производителите препоръчват товарно съпротивление около и над 100 ohm.
Емпирично се е доказал следният метод за изчисление на товарното съпротивление на MC трансформатора:
Умножава се импедансът на дозата по 10 и се прибавя препоръчителното товарно съпротивление - в случая 40*10+100 = 500.
За да намерим преводното съотношение което е необходимо да има трансформаторът, разделяме 47,000 ома (входният импеданс на RIAA корекцията) на 500 и вадиме квадратен корен от получения резултат.
В случая получаваме: sqrt (47000/500) = 9,7.
Т.е. трансформаторът, който трябва да конструрираме, трябва да има преводно отношение около 10.
За да изберем магнитопровод подходящ за тази цел, използваме методиката на Василченко за измерване на магнитна проницаемост.
Аз често използвам метода за измерване на параметрите на магнитопровода, чрез тъй наречения магнитен резонанс.
Обикновенно добрите магнитопроводи от пермалой трябва да имат µ = 4000, или около 4000 и да са с малки размери (габарити).
За да може да определим разчетната индуктивност на първичната намотка, се използва следната формула:
Z = 2*п*F*L1
къдто: Z - импеданс; п = 3,14; F - честота (обикновенно се приема F = 20 Hz); L1 - индукнивност на първичната намотка;
От горната формула определяме:
L1 = Z/(2*п*F)
Намирайки по тази формула необходимата индуктивност на първичната намотка, вече лесно можем да изчислим и конструираме трансформатора.
Едно от условията да получим добър трансформатор е първичната намотка да се навие по възможност с по-дебел проводник, за да можем да осигурим по-малко съпротивление по постоянен ток в нея.

Разгледайте и останалите статии, като посетите раздела Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl".
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2013 год.