Двутактен лампов усилвател "Parallel push-pull"На тази страница ще ви разкажа за изработването на двутактния лампов усилвател.
Направих го през 1997 година.
Ето един общ изглед отпред:

Това е изображение на двутактен усилвател цирклотрон със 6П3С, гледан отпред.

Той се състои от предусилвател и крайно стъпало.
Двете могат да работят самостоятелно, или в комбинация.
Предусилвателят е с двойният триод ECC803, по една лампа на канал.
Предвидени са и коректори за ниските и високите честоти изпълнени стъпално, чрез атенюатори.
Те се регулират, чрез шунтиране на катодното и анодното съпротивление на първият усилвателен триод, с различни по стойност кондензатори.
Стъпката на регулиране е през 2-3 dB. Коефициентът на предаване на сигнала от предусилвателя е 1.
Вторият триод е включен по схемата на катоден повторител с цел да се получи ниско изходно съпротивление.

Крайното стъпало е реализирано с лъчевите тетроди 6П3С по схема паралелно двутактно крайно стъпало, работещо в клас А.
Нарича се още - паралелно пушпулна схема, мостова двутактна схема, или цирклотрон.
Предимството на схемата в сравнение с традиционната пушпулна схема, е че при това свързване 4 пъти намалява товарното съпротивление.
Изходният трянсформатор е силно опростен, съдържа по-малко навивки и има по-ниска индуктивност.


Това е изображение на двутактен усилвател цирклотрон със 6П3С, гледан отзад.

Той е изпълнен като автотрансформатор и е навит на желязо със сечение 9 кв.см, (Ш28 х 33).
Има изводи за 4, 8 и 15 ома.
Драйвера и фазоинвертора са изпълнени с лампите ECC83.
Изходното стъпало е обхванато от отрицателна обратна вразка 12 dB.
Мрежовият трансформатор е със сечение 20 кв. см, (Ш32 х 65).
Токоизправителните групи са реализирани отделно за всеки канал, с полупроводникови диоди.
За предпазване на лампите в усилвателя е вградена автоматика, подаваща анодното напрежение със закъснение.

На практика, това са два моно усилвателя на едно шаси.
Обща е само първичната намотка на мрежовия трансформатор.
Усилвателят има пет входа - CD, tuner, aux, tape1 и tape2.
Те се комутират чрез петканален селектор, който е свързан към входа на предусилвателя. Изведен е и отделен изход ext.
Крайното стъпало има отделен вход direct. Ако ext и direct се свържат с прехвърлящ мост, селекторът може да се използва и като вход на крайното стъпало, когато предусилвателят е изключен.
Това е удобство, когато искаме да прослушваме от няколко източника - директно на крайното стъпало.
Предвидени са и два изхода на сигнала.


Това е изображение на копчетата за регулиране на усилването, баланса и тембъра. Това е изображение на лицевия панел с ключовете за пускане и отопление.

Ето и техническите му данни:

Изходна мощност - 2 х 9 W в тетроден и 2 х 3,6 W в триоден режим.
Чувствителност - 0,330 V в тетроден и 0,180 V в триоден режим, при пълна мощност.
Честотна лента - 20 Hz - 25 KHz, при 1 W (-3dB).
Клирфактор - 0,1 % при пълна мощност.
Интермодулационни изкривявания при смесване на 50 Hz и 8 KHz, в съотношение 4:1 - 2 %, при 6,5 W.


Това е изображение на панела с входните чинчове разположен отзад на усилвателя. Това е снимка на накрайниците за включване на кабелите за колоните, гледано от задната страна.

Шасито е изработено от стоманена ламарина 1,2 мм.
Размерите са 430 х 320 х 60 мм.
Нивото на усилване се регулира плавно, чрез потенциометър "ALPS" - 100 KOm с вграден ел-двигател.
Освен ръчно силата на звука може да се регулира и от разстояние, чрез кодирано радио-управляемо дистанционно.
Входно-изходните конектори, ключовете и други декоративни елементи са позлатени!


Това е изображение на крайните лампи 6С3П с ключа за превключване на триод-тетрод режима. Това е снимка на усилвателя гледан отпред и отляво.
Това е снимка на усилвателя гледан отляво. Това е снимка на крайните лампи и драйвера с включено отопление. Това е снимка на крайните лампи с включено отопление.
Това е изображение на системата за балансиране на изходните стъпала гледана отгоре.

На усилвателя е монтирана тест система за балансиране на крайните стъпала.
Целта е минимизиране на изкривяванията на сигнала и предотвратяване протичането на постоянен ток през изходния трансформатор.
Такъв проблем е възможно да се получи, вследствие на дисбаланса в рамената на крайното стъпало, или от промяна в режима на лампите - вследствие на тяхното стареене.
Настройването на усилвателя се прави след известен период на експлоатация, а за по-голяма прецизност и преди всяко прослушване.
То е отделно за всеки канал.
Системата дава възможност и за регулиране на анодния ток на всяка от изходните лампи, което позволява промяна на режима на крайното стъпало в известни граници.
Тази особеност позволява лесно настройване и балансиране при замяна на изходните лампи.

Анодният ток на всяка лампа трябва да бъде 46 - 50 милиампера (в зоната на квадратчето на стрелковия уред).
В позиция "баланс" на тест превключвателя, стрелката на уреда трябва да показва "0".
Ако не показва "0", това означава че анодните токове на двете лампи са различни.
Това се компенсира със завъртане наляво или надясно на един от двата тримера за балансиране на съответната лампа, докато стрелката на уреда покаже "0".


Това е изображение на  усилвателя, гледан право отпред.

Гореописаната процедура не ни освобождава от отговорността - лампите да бъдат подбрани с еднакви характеристики, защото така сме балансирали стъпалото само на празен ход (статичен баланс).
За да имаме и динамичен баланс, лампите трябва да имат еднакъв коефициент на усилване.

Това е схемата на предусилвателя , а това на усилвателя.

Ето и дистанционното управление.

Това е изображение на дистанционното управление.НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София 2009 год.