Изображение на схемата на двутактния усилвател.

Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2009 год.