Изображение на схемата на RIAA коректора.
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2010 год.