Схема на фонокоректора с 6Н14П.

Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2014 год.