Развитие на сайта
Дата:
 
Промяна:
 
Раздел /страница/:
 
27.01.2020Статия: Модифициране на грамофон Continuum Caliburn "Continuum Caliburn Castellon modification"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
20.07.2019Статия: Модифициране на грамофон Transrotor Z1 "Transrotor Z1 modification"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
09.06.2019Статия: Модифициране на магнетофон ASC AS6002 "Tape recorder ASC AS6002 modification"Статии "Articles"
22.10.2018Статия: Модифициране на магнетофон Revox G36 "Tape recorder Revox G36 modifikation"Статии "Articles"
12.02.2018Презентация: Проект с грамофонно рамо Reed 5T "Project with tonearm Reed 5T"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
03.01.2018Презентация: Denon DL103R - поправяне "Denon DL103R - repair"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
03.05.2017Презентация: ZYX-R100 - поправяне "ZYX-R100 - repair"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
05.04.2017Статия: Практики за настройване на грамофонните дози - (част 2) "Practices for the phono cartridge setting - (part 2)"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
28.03.2017Статия: Практики за настройване на грамофонните дози - (част 1) "Practices for the phono cartridge setting - (part 1)"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
22.05.2016Статия: Профилактика на магнетофон Revox G36 "Tape recorder Revox G36 prophylaxis"Статии "Articles"
30.03.2016Статия: Грамофон Helix 1 от Thrax Audio "Turntable Helix 1 by Thrax Audio"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
31.01.2016Статия: Стандарти в грамофонната практика "Gramophone standards"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
14.09.2015Презентация: Поправка на доза Sumico blue point special "Sumico blue point special retipping"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
30.05.2015Презентация: Карбоновo грамофонно рамо Schroeder CB "Carbon tonearm Schroeder CB"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
07.04.2015Презентация: Ремонт на грамофонно рамо Linn Akito "Repair of Linn Akito tonearm"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
02.03.2015Статия: Актуални проблеми на звукозаписните компании - (част 2) "Current problems of the record labels - (part 2)"Звукозаписни компании "Vinyl record labels"
13.02.2015Статия: Актуални проблеми на звукозаписните компании - (част 1) "Current problems of the record labels - (part 1)"Звукозаписни компании "Vinyl record labels"
07.12.2014Презентация: Hi-Fi изложение София 2014 "Hi-Fi expo Sofia 2014"Статии "Articles"
20.11.2014Презентация: Поправка и възстановяване на дози "Phono cartridges retipping"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
23.09.2014Презентация: Профилактика на грамофонно рамо Gray 108 "Gray tonearm prophylaxis"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
23.08.2014Презентация: Кутия за Dual 1019 "Box for Dual 1019"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
22.07.2014Допълнение към страницата за RIAA коректори: RIAA коректор с пасивна корекция - втори вариантRIAA коректори "RIAA correctors"
22.06.2014Презентация: Профилактика на грамофонно рамо Rabco SL-8E "Rabco SL-8E tonearm prophylaxis"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
23.05.2014Презентация: Ремонт на доза Ortofon MC1 turbo "Ortofon MC1 turbo retipping"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
24.04.2014Презентация: Кутия за Thorens TD124 "Box for Thorens TD124"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
26.03.2014Допълнение към статията за дози: Закрепване на иглите върху иглодържателя.Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
12.03.2014Презентация: Профилактика на грамофонно рамо Grace G-707 "Grace G-707 tonearm prophylaxis"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
18.02.2014Допълнение към статията за дози: Конструкция и контактен профил на различните видове иглиВсичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
02.02.2014Презентация: Ремонт на Thorens TD125 "Thorens TD125 - repair"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
08.01.2014Презентация: Профилактика на грамофонно рамо SME3012 "SME3012 tonearm prophylaxis"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
10.12.2013Презентация: Hi-Fi изложение София 2013 "Hi-Fi expo Sofia 2013"Статии "Articles"
19.11.2013Презентация: Модифициране на Dual 1009 "Dual 1009 - modification"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
15.10.2013Презентация: Слушане на фоно коректори - (част 1) "Phono correctors listening - (part 1)"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
21.09.2013Презентация: Профилактика на Audio Linear TD4001 "Audio linear TD4001 - prophilaxis"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
22.08.2013Презентация: Смяна на рамото на Lenco L75 "Lenco L75 - changing phono arm"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
10.08.2013Статия: Практики в ламповите усилватели "Practices in tube amps"Статии "Articles""
22.06.2013Статия: Избор на MC повишаващ трансформатор "Selection MC step-up transformer"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
01.06.2013Презентация: Слушане на грамофонни дози Denon DL103 и Shure M3D "Listening to phono cartridges Denon DL103 and Shure M3D"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
29.04.2013Презентация: Аудио системата на Смилец ЙотовАудио системи "Audio systems"
25.03.2013Презентация: Technics SL1100 - ремонт "Technics SL1100 - repair"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
24.02.2013Презентация: Слушане на дози Ortofon S15-M, SPU-GT/E и EMT-TSD 15 "Listening to cartridge Ortofon S15-M, SPU-GT/E and EMT-TSD 15"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
31.01.2013Презентация: Профилактика на грамофонно рамо Ortofon RS212 "Prophylaxis of Ortofon RS212 tonearm"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
29.12.2012Презентация: Аудио системата на Даниел ДоцовАудио системи "Audio systems"
14.12.2012Презентация: Реставрация на Dual 1019 "Dual 1019 - restoration"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
30.11.2012Презентация: Hi-Fi изложение София 2012 "Hi-Fi expo Sofia 2012"Статии "Articles"
16.11.2012Презентация: Аудио системата на Владимир "oceanman"Аудио системи "Audio systems"
06.10.2012Статия: Звукът на кабелите "The sound of the cables"Статии "Articles"
31.08.2012Презентация: QRK-12C - рехабилитация "QRK-12C - refurbished"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
16.06.2012Презентация: EMT TSD 15 - рехабилитация "EMT TSD 15 - refurbished"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
20.05.2012Статия: Тестване на грамофона с тест плочи "Turntable testing with vinyl test records"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
06.05.2012Модифициране на SE усилвателя с 4П1Л: Снимки, описание, изследване и измерване.Еднотактни усилватели "Single-ended"
27.02.2012Добавяне анимация на движението на иглата към статия: Грамофонни плочи "Vinyl records"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
17.01.2012Презентация: Thorens 124 - реставрация "Thorens 124 - restoration"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
26.12.2011Презентация: Luxman PD121U - рехабилитация "Luxman PD121U - refurbished"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
15.12.2011Статия: Сферична или елипсовидна игла? "Spherical or elliptical needle?"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
19.11.2011Статия: Относно качеството и идентифицирането на винила "The quality and the identification of vinyl"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
13.11.2011Статия: Производство на грамофонни плочи "Production of vinyl records"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
10.11.2011Статия: Оценка на състоянието на грамофонните плочи "Rating of the vinyl records"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
22.10.2011Допълнителна страница: Купувам-продавам, услугиГлавна страница
11.09.2011Допълнителен линк: Сакума - репортаж (видеоклип)Сайтове с подобно съдържание
01.09.2011Статия: Почистване на грамофонните плочи "Clean LP records"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
01.09.2011Рожденна дата на: www.33oborota.com
01.06.2011Модифициране на грамофона: Монтиране на второ рамо - снимки и описаниеДомашната ми система
18.04.2011Презентация: Слушане на доза Benz Micro MC Glider SL "Listening to phono cartridge Benz Micro MC Glider SL"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
17.02.2011Каталог: Касетни дековеПриложения
14.02.2011Каталог: Озвучителни телаПриложения
05.02.2011Каталог: ДозиПриложения
23.01.2011Каталог: CD даковеПриложения
23.01.2011Каталог: CD плеъриПриложения
23.01.2011Каталог: Грамофонни раменаПриложения
23.01.2011Каталог: ПредусилвателиПриложения
17.01.2011Каталог: УсилвателиПриложения
26.12.2010Каталог: Други лейбъли "Others vinyl record labels"Звукозаписни компании "Vinyl record labels"
15.12.2010Преместване на сайта на нов домейн: www.triod.co.cc
25.10.2010Каталог: Американски лейбъли "US vinyl record labels"Звукозаписни компании "Vinyl record labels"
15.10.2010Каталог: Английски лейбъли "UK vinyl record labels"Звукозаписни компании "Vinyl record labels"
30.08.2010RIAA коректор с пасивна корекция в анодната верига - снимки и описаниеRIAA коректори "RIAA correctors"
31.05.2010Single-ended усилвател с 4П1Л - снимки и описаниеЕднотактни усилватели "Single-ended"
07.03.2010Презентация: Аудио системата на Константин ЦветковАудио системи "Audio systems"
19.02.2010Презентация: Аудио системата на Петър ДжоринскиАудио системи "Audio systems"
15.02.2010Модифициране на озвучителните тела: Изработване на допълнителна басова хорна - снимки и описаниеДомашната ми система
30.10.2009Статия: Грамофонни плочи "Vinyl records"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
21.10.2009Статия: Устройство на грамофона "Turntable device"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
15.10.2009Статия: Грамофонни рамена "Tonearms"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
20.09.2009Статия: Грамофонни дози "Phono cartridges"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
22.08.2009Статия: Регулировки на грамофона "Turntable adjust"Всичко за грамофона и винила "All for turntable and vinyl"
31.05.2009Създаване на сайта: www.tubeamp.hit.bg
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2011 год.